U bent hier

Einde ambtenaren openbaar onderwijs

Op de dag dat we allemaal bezig waren met de Amerikaanse verkiezingen heeft onze Eerste Kamer een voor ons onderwijsbestel heel belangrijk besluit genomen. Er komt een einde aan de ambtenarenstatus van (onder andere) iedereen die werkt voor het openbaar onderwijs. 

Vanuit Verus hebben we achter de schermen actief aangedrongen op deze stap bij de wetgever. De ongelijke rechtspositie van personeel van openbaar en bijzonder onderwijs kan namelijk (al dan niet bedoeld) tot ernstige benadeling van het bijzonder onderwijs leiden. 

Heel recent hebben we dit kunnen zien met het van toepassing worden van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor de onderwijssector. Deze wet levert tal van praktische problemen op voor alleen bijzondere scholen bij de vervanging van leerkrachten. Ook jaagt het hen op hogere kosten vanwege de ingevoerde transitievergoeding, zonder dat dit gecompenseerd is in de bekostiging. Ons meldpunt staat roodgloeiend, maar de Haagse coalitie blijft jammer genoeg vooralsnog doof. 

Het is belangrijk dat de sector onderwijs wordt uitgezonderd van deze slecht werkende wet. Maar het is ook essentieel dat de gelijke positie van bijzonder en openbaar onderwijs gewaarborgd blijft. De Grondwet is hierover duidelijk genoeg, maar in ons land bestaat geen grondwettelijke toetsing. Hadden we wel zo’n constitutioneel hof, dan zou Verus de WWZ daar zeker bij aangekaart hebben. 

Dit probleem wordt nu gelukkig uit de wereld geholpen. Het openbaar onderwijs schuift daarmee opnieuw een stuk op in de richting van verbijzondering. Ook dat aspect van deze wet is toe te juichen. Nu moeten we alleen nog het geduld opbrengen om te wachten op een nieuwe minister van Sociale Zaken van een nieuwe coalitie die eindelijk gaat erkennen dat de WWZ voor het onderwijs zeker weten niet werkt.

Reacties

Door J.A.M. Bakker op 10 nov 2016 | 16:57

Beste mensen,
Was het niet mogelijk om de leerkrachten van het bijzonder onderwijs dezelfde status als ambtenaar te geven als de collega's van het openbaar onderwijs?
Vriendelijke groet,
Jan Bakker.

Nieuwe reactie inzenden