U bent hier

Blinde vlek in ‘21st century skills’

Sommige zaken die op scholen aan de orde moeten komen zijn tijdloos. Je hebt het zelf ooit moeten leren en je ziet het bij je kinderen en kleinkinderen weer terugkomen. De verpakking, het lesmateriaal en de werkvormen kunnen anders zijn, de inhoud is in feite hetzelfde. Maar tegelijkertijd verandert er natuurlijk ook veel. Kennis veroudert snel en vaardigheden die nu erg belangrijk worden geacht waren vroeger helemaal niet in beeld. In ons land zijn scholen in hoge mate vrij om het onderwijs aan te passen aan nieuwe eisen en inzichten. De overheid heeft natuurlijk wel enige invloed, bijvoorbeeld door de vaststelling van kerndoelen, maar er blijft veel eigen ruimte over. En dat moet vooral zo blijven. De Onderwijsraad heeft dat in een recent advies over hoe we het curriculum eigentijds kunnen houden, gelukkig nog eens onderstreept. Toch kent dit advies net als veel andere betogen over de zogenaamde 21st century skills, een blinde vlek. Onze inbreng op dit punt is jammer genoeg niet gehonoreerd. 

Op tal van plekken in de samenleving wordt de behoefte gevoeld aan een sterker moreel kompas. Het in onze samenleving naar de achtergrond geraken van de christelijke levensovertuiging met de bijbehorende ethische noties veroorzaakt een moreel vacuüm. Het curriculum van de toekomst behoeft dan ook veel aandacht voor het oefenen in ethische reflectie en een kritische houding ten opzichte van bestaande praktijken in de samenleving en in werksituaties.

Daarnaast is het van groot belang dat godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming stevig verankerd is in alle scholen. Levensbeschouwelijke vaardigheden zijn essentieel in een wereld waarin de rol van religie in het publiek domein toeneemt en in een land waarin mensen met een heel diverse religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond vreedzaam moeten samenleven. Het begrip ‘culturele sensitiviteit’ waar de Onderwijsraad wel over rept, is wat mij betreft niet expliciet genoeg. Ook de Onderwijsraad heeft jammer genoeg een blinde vlek op dit punt. Er is nog veel te veel koudwatervrees als het om religie gaat. We moeten in het onderwijs jonge mensen helpen zelf gefundeerde keuzes te maken op het vlak van godsdienstige overtuiging. Interreligieuze dialoog heeft geen inhoud als je zelf niet weet waar je staat. Het opdoen van levensbeschouwelijke ervaringen en het leren aannemen van een levensbeschouwelijke houding vormen naar mijn mening een essentieel onderdeel van een eigentijds curriculum.

Nieuwe reactie inzenden