U bent hier

Het funderend onderwijs, één CAO

Zou het niet mooi zijn om één CAO te hebben voor iedereen die in het funderend onderwijs werkt?
Het funderend onderwijs, daaronder vallen scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Alle kinderen in Nederland bezoeken deze scholen. Werknemers in het primair en speciaal onderwijs vallen onder een andere CAO dan die in het voortgezet onderwijs. En ook binnen deze CAO’s zijn er verschillen want werknemers van openbare scholen zijn ambtenaar. Waarom? Dat is zo gegroeid!
 
De gedachte aan één cao voor al deze werknemers houdt me al een tijdje bezig, vooral nu het begin van een nieuwe jaar. 
Mijn werk als onderwijsadvocaat zou er gemakkelijker van worden, zeker. Maar met name werknemers en scholen hebben er baat bij. 
 

Overzichtelijker

Het wordt ten eerste veel overzichtelijker. Schoolbesturen met primair, voortgezet en speciale scholen hebben dan nog maar te maken met één CAO. Hierdoor zullen veel regels (medezeggenschap, het verlof, professionalisering) gelijk worden. Dat schept duidelijkheid en hierdoor worden deze regels beter uitvoerbaar. 
 

Dezelfde beloning

Ook het verschil in beloning in het primair en voortgezet onderwijs zou op deze wijze beter aangepakt kunnen worden. 
 

Makkelijker overstappen

Misschien dat ook de opleidingseisen meer kunnen worden afgestemd zodat na verloop van tijd werknemers meer mogelijkheden hebben om over te stappen naar andere onderwijssoorten. 
 
In mijn ideale wereld zouden docenten hierdoor hun kennis en ervaring verder kunnen uitbreiden en zodoende uitdaging houden om gedurende hun hele carrière met passie met hun vak en de leerlingen bezig te zijn.  
 

Per 2020

Als gevolg van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) gaan in 2020 voor werknemers van openbare scholen dezelfde regels gelden als voor werknemers van bijzondere scholen. In mijn beleving is dat een stap in de goede richting. Zou het niet mooi zijn wanneer er dan ook één CAO FUNDEREND ONDERWIJS zou zijn? 

Reacties

Door Wim Goossens op 18 jan 2018 | 14:57

Eén cao voor het funderend onderwijs openbaar+bijzonder lijkt me een zeer goed idee.
Waarom nu weer verschillende cao's gaan afsluiten?
Gebruik de tijd tot 2020 om te komen tot één cao!

Door Fokke Rosier op 18 jan 2018 | 15:50

Dat vind ik een mooie onderzoeksopdracht voor onze beide koepels, de PO-raad en de VO-raad. Zij kunnen na raadpleging van het eigen veld in hun reguliere overleg met OCW gaan peilen hoe onze regering daarin staat. Om een uniforme cao voor het hele funderend onderwijs te kunnen realiseren zal het Kabinet bereid moeten zijn de portemonnee te trekken. Wanneer 2020 als streefjaar voor die uniforme cao wordt aangehouden, kan invoering ervan misschien al in 2021 plaatsvinden.

Door Harry Grimmius op 18 jan 2018 | 16:03

Ik zeg : Doen! Ook bij het invoeren van 10/14 onderwijs loop je tegen deze punten aan, die bij één CAO in één keer opgelost kunnen worden. In regeerakkoord wordt 10/14 onderwijs als initiatief letterlijk genoemd. Dat helpt!

Door Marco de Jon op 19 jan 2018 | 09:57

Eens met alle voorgaande personen die gereageerd hebben èn met de inhoud van het blog!

Nieuwe reactie inzenden