U bent hier

Relatie = motivatie

De inspectie signaleert dat veel leerlingen weinig motivatie voor de lessen hebben. Zo gaan veel leerlingen pas aan het werk, als de toets in zicht komt. Oplossingsrichtingen worden door de inspectie en in veel commentaren van onderwijsorganisaties gezocht in didactische middelen. Zo zouden leraren meer geschoold moeten worden in differentiatie van de lesstof, beter aan moeten sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en zich meer moeten richten op individuele behoeften en talenten van leerlingen. Deze oplossingen kunnen zeker helpen, maar raken volgens mij niet de kern. Wat nodig is, is een versterking van de pedagogische relatie tussen leraren en leerlingen.

Gevoelens van motivatie en demotivatie zijn menselijk, want leren is een proces van persoonsontwikkeling en zingeving. Waarom zou ik eigenlijk leren? Maar het onderwijs is de laatste decennia erg instrumenteel van karakter geworden en de aandacht voor persoonsvorming en zingeving is veronachtzaamd. De huidige demotivatie van leerlingen komt juist mede door die instrumentalisering en de depersonalisering van de relatie tussen leraren en leerlingen.

Om de persoonsvorming van leerlingen te stimuleren, is onderwijs nodig van leraren die vanuit hun persoon lesgeven en zo leerlingen op persoonlijke, waarderende en ook normerende wijze oriënteren op hun toekomstige bijdrage aan de samenleving. Wat verder nodig is, is het opnieuw benadrukken van de school als een sociale en morele gemeenschap, die als zodanig een oefenplaats is voor het samenleven in de Nederlandse samenleving.

Wanneer de pedagogische relatie in het onderwijs weer centraal staat en de school weer als gemeenschap beleefd wordt, zullen zowel leerlingen als leraren zich gekend en gewaardeerd voelen als mens en uitgedaagd worden er samen iets van te maken in de klas en in de samenleving. De aandacht in het onderwijs en in de professionalisering van leraren zou vooral moeten worden gericht op de persoonlijkheidsvorming van zowel de leerling als de leraar.

Reacties

Door Ankie Knijnenburg op 25 mei 2014 | 23:38

Inspirerende blog Taco,
Ik heb je tekst aangehaald tijdens een workshop 'Personal branding' op de sectordag ghvo.
Dank. Ankie Knijnenburg

Nieuwe reactie inzenden

Lees ook

Taco Visser