U bent hier

Schrappen die regels!

Eigen schuld dikke bult. Dat leek de afgelopen jaren het adagium van de overheid als het ging over de grote hoeveelheid regels in het onderwijs. Komt daar met het nieuwe kabinet verandering in? Er is hoop!

Zelfopgelegde regels

Steevast wordt in brieven en andere berichten vanuit het ministerie van OCW die gaan over de aanpak van de regeldruk de bal vooral bij de scholen zelf gelegd. Zo wordt volgens de website van het ministerie tijdens de Operatie Regels Ruimen door een aantal scholen “gesneden in oerwouden van zelfopgelegde regels.” En in de voortgangsrapportage van de Regeldrukagenda Onderwijs uit november 2016 schrijven de bewindslieden dat zij steeds vaker hebben geconstateerd “dat de regeldruk die wordt ervaren niet voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, maar uit regels en of afspraken die een onderwijsinstelling of een samenwerkingsverband aan zichzelf oplegt.”

Overheid ziet zelf geen noodzaak

Ook op andere momenten lijkt de overheid niet van zins iets aan regels te willen doen. Dan weer is ze van mening dat de regels toch echt wel de door het onderwijs gewenste ruimte bieden. Hoezeer scholen ook vragen om meer ruimte. Bijvoorbeeld als het gaat om de hechte samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Dan weer laat ze het momentum lopen om een goede stap te zetten. Bijvoorbeeld bij de evaluatie van de deugdelijkheidseisen in 2016, toen er nauwelijks een regel voor schrappen werd voorgedragen. Integendeel, het aantal regels neemt alleen maar toe.

Het regeerakkoord

Maar nu lees ik het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Onder het kopje 'Ruimte, vertrouwen en verantwoording' in de onderwijsparagraaf staat het echt: “Uit de pilot regelluwe scholen blijkt dat sommige landelijke regels probleemloos geschrapt kunnen worden.” En vervolgens: “Dat gaat het kabinet doen.” Dat is nog eens goed nieuws!

En nu doorpakken!

Wat mij betreft wordt dit voornemen voortvarend opgepakt. En het regeerakkoord biedt daarvoor ook aanknopingspunten, zo je wilt een precedent. Het nieuwe kabinet wil immers binnen 6 maanden een wietwet door het parlement loodsen. Mijn oproep aan minister Slob: toon een zelfde daadkracht en kom met een spoedwet Regels schrappen!

Nieuwe reactie inzenden

Robbert Jan de Vries

adviseur public affairs
0348 74 44 24