U bent hier

Blind geloof in de markt

“Op naar meer ruimte voor nieuwe scholen!” Met deze enthousiaste uitroep beëindigt staatssecretaris Sander Dekker zijn brief waarin hij aankondigt het in zijn ogen starre onderwijssysteem eens flink te gaan opschudden. Hij ziet het helemaal zitten: geen verzuilde richtingen meer, maar een moderne interpretatie van artikel 23 van de Grondwet. Mocht iemand denken dat de overheid de laatste jaren steeds meer invloed op het onderwijs krijgt en daarom twijfelen aan de liberale principes van de staatssecretaris, dan wordt hij hier uit die droom (of nachtmerrie) geholpen: Dekker wil recht doen "aan echte individuele keuzes en het belang van goed onderwijs." Een waar liberaal geluid! Het onderwijs als een echte dynamische consumentenmarkt waarbij scholen komen en gaan en leerlingen die dientengevolge "vaker van school zullen wisselen" omdat er weer een nieuwe school start die nog beter aansluit bij de wensen van de ouders.

De vraag is natuurlijk hoe wenselijk dit allemaal is. We hebben het hier namelijk niet over koekjesfabrieken of autofabrikanten, maar over scholen. Scholen die wat mij betreft fungeren als een gemeenschap waarbij alle betrokkenen, ouder, leerling, leerkracht, schoolleider, bestuurder en toezichthouder, ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, duurzaam samenwerken aan goed onderwijs en de vorming van leerlingen. Hierbij passen geen vluchtige, voornamelijk op de individuele behoefte gerichte relaties tussen de school en de leerlingen/ouders zoals de staatssecretaris die lijkt te willen creëren. Nog afgezien van de vraag hoe bevorderlijk een dergelijke dynamiek is voor de onderwijskwaliteit en, uiteindelijk het allerbelangrijkste, voor het welbevinden en de onderwijsloopbaan van de leerlingen.

Dat brengt mij op een ander punt. Eind juni reageerde de staatssecretaris samen met minister Jet Bussemaker op het advies van de Onderwijsraad Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem. Een van de aanbevelingen van de Onderwijsraad aan de overheid en politiek was: maak meer gebruik van onderzoek. In hun reactie stellen de bewindspersonen van OCW dat zij deze aanbeveling ter harte nemen. Er zal nog meer dan nu gebruik gemaakt gaan worden van wetenschappelijke evidence. Maar nu even niet….. Want de stelling waarop Dekker zijn plannen baseert, namelijk dat het huidige onderwijsaanbod niet meer aansluit bij de wensen van ouders en kinderen, wordt op geen enkele manier door onderzoek onderbouwd. En hoewel onderzoekers schrijven dat de effecten van Dekkers plannen niet voorspelbaar zijn en er risico´s bestaan op ongewenste effecten, komt er geen nader onderzoek naar de gevolgen van richtingvrije planning.

Volgens mij hebben we hier te maken met een sterk staaltje van blind geloof in de onderwijsmarkt.

Nieuwe reactie inzenden

Robbert Jan de Vries

adviseur public affairs
0348 74 44 24