U bent hier

85.000 Nederlanders over onderwijs

Onlangs publiceerde het Algemeen Dagblad de uitslag van het "Nationale School Onderzoek". Het onderzoek heeft geen wetenschappelijke pretenties - dat zou gezien de opzet en de manier waarop de deelnemers geworven zijn ook te veel eer zijn - maar met 85.000 ingestuurde antwoordformulieren geeft het wel een aardig kijkje in wat 'Nederland' vindt van het hedendaagse onderwijs.

De uitslag van het onderzoek is niet heel verrassend. De respondenten geven het Nederlandse onderwijs een redelijk ruime voldoende en vinden netjes schrijven en zeker hoofdrekenen nog steeds erg belangrijk. Toch vielen mij enkele zaken op. Zo vinden veel respondenten dat "omgangsvormen" een verplicht vak moet worden. Een mooie indicatie van het belang dat 'we' hechten aan persoonsvorming in het onderwijs en een tegenwicht tegen al te veel nadruk op allerlei cognitieve vakken. Overigens gaat de persoonsvorming als het goed is wel verder dan het aanleren van een paar intermenselijke vaardigheden. En blijft het niet beperkt tot een vak, maar zit het in het DNA van de school.

De deelnemers aan het onderzoek konden aangeven welke vakken zouden mogen verdwijnen (en daarbij kiezen uit een door het AD opgesteld lijstje). Ongeveer een kwart kiest voor het vak godsdienst/levensbeschouwing. Zorgelijk? Misschien, maar kennelijk vindt driekwart van de respondenten godsdienstles te belangrijk om te laten vervallen. Dat is hoopgevend. Zeker als het in deze lessen niet alleen gaat om het aanleren van feiten, maar kinderen leren hun eigen identiteit te verkennen en zich te bezinnen op levensvragen. Zodat zij geholpen worden om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. Daarmee worden ze toegerust om vanuit een heldere eigen overtuiging op een positieve, respectvolle wijze deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Op vragen over het overslaan van een klas en een hakken-over-de-sloot-vwo-advies geven maar weinig respondenten aan hun kind maximale kansen te willen geven en 'alles er uit te willen laten halen wat erin zit'. Antwoorden die te maken hebben met sociale contacten en een leuke schooltijd scoren veel beter. Kennelijk slaat het Haagse gehamer op permanente verbeterculturen, (top)talentontwikkeling, etc. - hoe goed bedoeld ook - niet erg aan. 

En misschien is dat laatste maar goed ook. Een beetje tegenwicht tegen de Haagse onderwijsagenda kan geen kwaad. Alle beetjes helpen, ook de 85.000 reacties op het Nationale School Onderzoek.

Nieuwe reactie inzenden

Robbert Jan de Vries

adviseur public affairs
0348 74 44 24