U bent hier

Rare vraag

Of het niet een beetje naïef was, zo’n pedagogiek van vertrouwen. De leerling uit vwo 5 moest zich daar maar ’s over verantwoorden. En terecht. Want wat merk je er in de dagelijks praktijk van als je school werkt met Positive Behavior Support (PBS)? Is zo’n positief leef- en leerklimaat niet een beetje te mooi om waar te kunnen zijn?

De workshop kreeg met de aanwezigheid van enkele leerlingen en een ouder wel het karakter van de ‘proof of the pudding’. Edjaz, vwo 5, reageerde: ‘‘Nou, vanmorgen nog. Ik had me verslapen en kwam te laat in de klas. De docente heette me vriendelijk welkom en aan het einde van de les vroeg ze even of ik een goede reden had; die had ik niet, maar ik beloofde echt beterschap. Vroeger had ik direct bij de deur een preek gehad en moest ik een briefje halen; nu werd het veel vriendelijker opgelost.’’ 

Bevestiging

De uitkomst leek een bevestiging van de argwaan van de vragensteller. ‘’Zie je wel, dus daar ga je misbruik van maken.’’ Even viel Edjaz stil. ‘‘Nee, juist niet; dat kan helemaal niet meer, want misbruik maken van vertrouwen, dat is echt heel moeilijk.’’ 

Rare vraag

Toen we terugliepen naar de auto kwam hij er nog even op terug. ‘‘Wat een rare vraag eigenlijk, van die mevrouw. We hadden toch al gezegd dat het zeker voor kan komen dat leerlingen docenten een keer voor de gek houden; maar als er vertrouwen is, dan wordt dat wel steeds moeilijker. Dan is dat op den duur bijna onmogelijk.’’

Naïef

PBS als pedagogiek van vertrouwen heeft iets naïefs. Noem het een tweede naïviteit: je bent je er namelijk van bewust dat je vertrouwen een risico in zich draagt, dat je soms ‘bedrogen’ kunt worden met een smoes of wat dan ook. De vraag is echter hoe erg dat is en de praktijk leert dat als je het volhoudt, je steeds meer gewenst gedrag gaat zien.

Onweerstaanbaar

Vertrouwen geven ontwapent, is uiteindelijk misschien wel onweerstaanbaar. Natuurlijk, het moet omgeven zijn door heldere verwachtingen over gewenst gedrag en ook moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn als je je daar niet aan houdt. Daar horen kernwaarden bij om (positief) te kunnen formuleren waarom je iets wilt. 

Scheppingskracht

Wie leeft en werkt uit vertrouwen kan de schoolcultuur zomaar zien openbloeien en zich verwonderen over haar scheppingskracht. Ondanks de verboden vruchten en slangen; maar die hebben niet het laatste woord. Wie daar niet in gelooft stelt volgens Edjaz rare vragen.

 

Nieuwe reactie inzenden

Pim Kalkman

adviseur identiteit / PBS-coach
0348 74 44 86