U bent hier

Laat jezelf zien in het IKC

Wat we willen en wat we doen

Het belangrijkste motief om te starten met een intensieve samenwerking tussen school en kinderopvang is “een gezamenlijk gevoelde urgentie om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden,” zo beschrijft onderzoek van Oberon.   

Doorgaande lijn, krimp, huisvesting…

Dit ideaal wordt vaak geconcretiseerd of gestimuleerd door het ontwikkelen van doorgaande leer- en ontwikkellijnen of het verstevigen van een context waarin passend onderwijs en jeugdzorg tot zijn recht komen. 

Vaak biedt samenwerking ook een oplossing bij de problematiek van krimp en het optimaal benutten van huisvesting.  Kinderen leren, ontwikkelen zich en risico’s worden mogelijk sneller opgespoord . De vele concrete uitwerkingen van de concepten “brede school” en “IKC” zijn dus echte successen op vele gebieden. 

Maar veel van deze samenwerkende scholen laten nog een belangrijke kans liggen. 

Echt perspectief

Wat je met een IKC wilt bereiken, namelijk het benutten van de ontwikkelkansen van kinderen, blijft nogal eens steken bij het maken van praktische afspraken. Hier wordt de pedagogische verlegenheid om perspectief te formuleren zichtbaar. 

Dat perspectief gaat over hoe jij als school en kinderopvang gelooft dat je kinderen goed voorbereidt op de maatschappij én op hun leven. Denk dan bijvoorbeeld aan een perspectief als het volgende: Kundige mensen die aandacht hebben en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Als onderwijsorganisatie, als school, hebben je daar verstand van. Dít kun je dus inbrengen wanneer het gaat om samenwerking. Daar mag je dan ook de regie op nemen.

Bevraag elkaar op de kern, vertel elkaar verhalen 

Het ontwikkelen van een IKC is hét moment om jezelf te laten zien. Als verschillende organisaties gaan samenwerken en hun eigen expertise en visie inbrengen, is dat wat mij betreft dé gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat er nu echt toe doet in jouw werk, jouw school, jouw organisatie. 

Verhalen over goed onderwijs, verhalen over helden die ons leven en onze maatschappij interessant maken, helpen bij het ontwikkelen van visie. Welke verhalen typeren voor jou goed onderwijs? Hoe zit dit bij ouders? Bij leerkrachten? Bij pedagogisch medewerkers? Vanuit deze individuele beleving worden we in samenwerking uitgedaagd om een gezamenlijke stip aan de horizon te zetten. Wat willen we kinderen meegeven voor hun leven? Verus kan je helpen om dit gesprek te verdiepen. Hierdoor vergroot je de samenhang, motivatie en betrokkenheid bij je organisatie.

Overweegt u een integraal kindcentrum (IKC) bij uw basisschool op te richten? Wilt u kinderopvang aanbieden geïntegreerd met uw school? Of bent u er al mee bezig en kunt u wat extra hulp gebruiken?  Kijk op verus.nl/ikc

Nieuwe reactie inzenden

Lees ook

Pieter Gerrits
Pieter Gerrits