U bent hier

IKC. Waarom zou je dat willen?

Overal in het land wordt gesproken over het ontwikkelen van integrale kindcentra: IKC’s. Waar gaat het om bij een IKC? 

IKC of brede school

Scholen zoeken samenwerking met andere organisaties. Een integraal kindcentrum (IKC) is daar de meest verregaande vorm van.

Wanneer de school en de kinderopvang samenwerken en 'één organisatie met een team en één visie vormen' spreken we van een IKC. Binnen een IKC wordt voor kinderen gestreefd naar een samenhangend aanbod, dat ook nog eens de hele dag beslaat: Onderwijs en ontspanning, samenleven en leren vinden er plaats. Ook is er aanbod voor 0- tot en met 13-jarigen.

In de praktijk zien we dat samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang ook op andere manieren vorm kan krijgen. Zo is de term 'brede school' ook nog steeds in trek. Bij een brede school gaat het vooral over accommodatie. Een brede school kunnen we definiëren als 'een gebouw dat door meerdere organisaties wordt gebruikt.' In ieder geval door een of meerdere scholen en een organisatie voor kinderopvang. Daarnaast kunnen ook jeugdzorg, bibliotheek of buurthuis in hetzelfde gebouw zijn gevestigd. 

Behalve IKC’s en brede scholen zijn er natuurlijk alle mogelijke samenwerkingsvormen tussen onderwijs, kinderopvang en andere (educatieve) partners denkbaar: Van organisaties die gescheiden naast elkaar zijn gevestigd, organisaties die in projecten of deelgebieden samenwerken en IKC’s die dus een organisatie met één visie en één team vormen. De term is niet bepalend en in verschillende contexten wordt dus voor een samenwerkingsvorm gekozen die daar het beste past.

Leergang IKC (vierdaagse)
Integrale Kindcentra (IKC) zijn niet meer weg te denken uit ons onderwijslandschap. Verus biedt je een vierdaagse leergang aan waarbij we je in korte tijd introduceren in de ontwikkeling van een IKC. Bekijk hier meer informatie over deze leergang.

Alleen maar voordelen?

Het versterken van samenwerking heeft vele voordelen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de markteconomische voordelen. Het is een mooie oplossing in krimpsituaties: Een gebouw wordt optimaal benut en door samen te werken wordt een organisatie groter, daadkrachtiger en mogelijk aantrekkelijker. 

Een ander voordeel ligt in het realiseren van de didactische- en pedagogische doorgaande lijnen, dat helpt bij het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind. De landelijke aandacht voor het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen en het effect op de leerprestaties van het kind zullen positief zijn. 

Tegelijkertijd ga je ook een aantal risico’s aan door één organisatie te vormen: Verschillende geldstromen, faciliteiten en cao’s komen bijvoorbeeld bij elkaar. Dit heeft nogal een impact op de school, op het team en de rol die de school speelt. Als een van de geldstromen of gezamenlijke faciliteiten door landelijke- of lokale ontwikkelingen anders gaan lopen dan voorspeld was kan dat een risico vormen.

Een geslaagd IKC brengt rust en samenhang voor kinderen en gaat daarin verder dan een brede school

Waarom zou je kiezen voor IKC’s? 

De beste reden om te kiezen voor een IKC is het belang van het kind. Wat is het goede dat we met kinderen voor ogen hebben? Wat wil mijn bijzondere school de maatschappij én het kind bieden?

En waarom zou je dan kiezen voor een brede school of IKC? Een geslaagd IKC brengt rust en samenhang voor kinderen en gaat daarin verder dan een brede school. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind wordt gekend en dat er intensief samen wordt gewerkt rondom het kind.

Boven de uitwerking van doorgaande lijnen stellen de medewerkers van een IKC zich de vraag naar pedagogische keuzes en de rol die kwalitatief onderwijs daarin heeft. “De school van de toekomst heeft geen muren meer, maar wel de geborgenheid”, zo heb ik meerdere bestuurders horen zeggen. Of 'Als we kinderen willen leren samenleven, leren ze dat op een IKC.'

Met al je vragen over een IKC of andere vormen van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, kun je terecht bij Jacomijn van der Kooij.

 

Nieuwe reactie inzenden

Lees ook

Pieter Gerrits
Pieter Gerrits