U bent hier

Inkoop van leermiddelen in het VO: vooral een juridische aangelegenheid?

Het inkopen van leermiddelen in het voortgezet onderwijs lijkt vooral te draaien om het beperken van juridische risico’s, zo blijkt uit het recente advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Maar wat houdt dit advies precies in? Verus adviseur Pascal van Onna licht dat graag voor jullie uit in deze blog.

Leermiddelen zijn voor ons onderwijs ontzettend belangrijk, maar ook uitdagend. De digitalisering, de marktontwikkelingen, het arrangeren zelf en de gewenste vrijheid binnen de klas / vakgebied en het ondersteunen van de leerling in hun eigen ontwikkeling. Het boek alleen past niet. De vrijheid om als onderwijs keuzes te maken voor een specifieke lesmethode staat gelukkig niet ter discussie. Je mag specifiek één lesmethode opnemen en uitvragen en bent zelfs niet verplicht om hier ‘of gelijkwaardig’ aan toe te voegen. De wijze waarop je inkoopt wel. Dat blijkt wel uit het feit dat er inmiddels meerdere klachten bij de Commissie zijn behandeld en ook door de diverse rechtszaken die zijn gevoerd.

Discussie bij de inkoop van leermiddelen

Je komt snel in een discussie of je niet teveel ruimte biedt aan de educatieve uitgeverijen of juist aan de distributeurs. Ook of je wel voldoet aan de aanbestedingsregels, of het definitiegebruik in je aanbestedingsdocumenten wel duidelijk genoeg is, zijn punten die vaak ter discussie worden gesteld.  

In het eerder genoemde advies is onder meer ingegaan op de klachtonderdelen over het al dan niet voldoen van de voorgeschreven lesmethoden aan het Licentie-Folio concept (mix van folio en digitaal materiaal) en de onduidelijkheid of zelfs ongeschiktheid van subgunningscriteria. Dit omdat er sprake zou zijn van een oneerlijke positie van de uitgever rond productkenmerken. Binnen het aanbesteden zelf is dit van wezenlijk belang. Er kan niet worden ontkend dat uitgevers en distributeurs in de aanbesteding van leermiddelen een verschillende uitgangspositie hebben. Het onderwijs zelf, de aanbestedende dienst, is echter niet genoodzaakt de verschillen tussen concurrenten te compenseren (level playing field). Wij dienen wel duidelijkheid te geven in onze behoefte, in de procedure zelf en het actief bijdragen aan eerlijke concurrentie.

Onderwijs

Iedere partij in de keten heeft unieke kenmerken. Daarom is de eerste stap binnen het onderwijs zelf het kijken naar de eigen rol in deze keten. Wat is onze behoefte? Op welke manier kom je binnen je school tot keuzes, hoe zie jij het leermiddel als geheel binnen je onderwijs, hoe kijk je aan tegen het gebruik van folio - licentie en welke diensten heb je nodig rond het leermiddel, wat kan en wil je zelf doen. Laten we daarom beginnen met onze eigen behoefte en daarmee de doelmatigheid. En hierbij rekening houden met de stand van zaken mede voortgekomen uit dit recente advies.

Als lid van Verus kun je een samenvatting van dit advies van de Commissie aanvragen via inkoop@verus.nl. Mocht je eens door willen praten over inkoop en aanbesteden of hier ondersteuning in willen hebben neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Nieuwe reactie inzenden