U bent hier

5 tips voor jouw school om milieuvriendelijk in te kopen

Concentratie CO2 in atmosfeer hoger dan ooitHet water op de wereld raakt opWaarom Nederland van het gas af moet - Stikstofproblematiek. De berichtgeving over milieuschade is alarmerend. Door bewust in te kopen kunnen scholen een bijdrage leveren aan energiebesparing, de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzame energiebronnen.

Tegenover alle zorgelijke berichtgeving staan positieve initiatieven: aardgasvrije scholenschooldaken vol zonnepanelenschoolgebouwen worden verduurzaamd. Wil ook uw school een steentje bijdragen aan het milieu? Denk eens hieraan:

  1. Energie en klimaatbewust inkopen. Neem bij alle nieuwe inkoop trajecten milieucriteria op. Een handige pagina met criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen vind je hier.
  2. Gebruik van milieuvriendelijke materialen en grondstoffen. Vraag ook eens naar de mogelijkheden bij bestaande leveranciers.
  3. Zuinig op water en bodem. Installeer bijvoorbeeld automatische kranen.
  4. Aandacht voor de leefomgeving. Bijvoorbeeld het aanleggen van een sedumdak op de fietsenstalling.
  5. Zorg voor natuur, biodiversiteit en ruimte. Bij de inrichting van de schoolpleinen. Of het met de kinderen bouwen van insectenhotels en deze in de wijk ophangen, samen met de buurt.

Direct in 2020 beginnen? Dat kan door aan te sluiten bij het collectief Energie voor Scholen en het energieverbruik van uw schoolgebouwen te vergroenen.

Heeft u een voorbeeld van een gerealiseerde bijdrage aan milieuvriendelijk inkopen? Vertel het ons en wij delen dit met collega’s in het onderwijs! Zo kunt u een andere school inspireren en aanzetten tot het zetten van een duurzame stap. Door te delen worden we samen duurzamer. Ik ontvang graag uw bijdrage!

Dit is een blog in een serie over maatschappelijk verantwoord inkopen. Milieuvriendelijk inkopen is daar één voorbeeld van. Maar u kunt ook denken aan circulair inkopen, biobased inkopen, MKB-gericht inkopen, innovatiegericht inkopen, social return of inkopen volgens internationale sociale voorwaarden.

Lees ook

Nieuwe reactie inzenden