U bent hier

In blije verwachting leven

Hoe zouden volwassenen jonge mensen tegemoet kunnen treden? Dat hangt ervan af. De Nederlanders zijn bezorgd over de toekomst en verwachten dat de volgende generatie het moeilijker zal krijgen.  Wat doen volwassen mensen dan? Al snel wordt naar het onderwijs gekeken.

Intussen voelen wij onszelf prima, gemiddeld geven wij het leven een 7,8, iets hoger dan tien jaar geleden. De economische crisis, die in 2008 uitbrak, heeft niet zo’n negatieve uitwerking gehad. Natuurlijk, de groep kwetsbare mensen, toch nog ruim een kwart van de bevolking, mensen met onder meer weinig inkomen, met gezondheidsproblemen: die groep is minder gelukkig.

Ook is de publieke opinie in ons land niet zo negatief. Ze is wat betreft migratie en integratie (van moslims) eerder milder geworden. Over de samenleving, de politiek en Europa zijn wij veel minder negatief dan elders in Europa. 

En toch maken wij ons zorgen over de toekomst van de generatie na ons. Die zorg voedt het debat over de aard en de inhoud van het onderwijs. De regering startte Onderwijs2032 en dat is goed, want je moet met elkaar blijven praten over goed onderwijs. Waarbij Verus altijd oproept niet de persoonsvorming van de leerling te vergeten

Het is onze neiging echter, in het onderwijs heel praktisch op de toekomst te willen preluderen. Zo was er in november het advies van een groep vooraanstaande mensen om een internetdiploma verplicht te stellen. Een van de kranten bracht het nieuws groot op de voorpagina en citeerde: “Als Nederland niet voldoende investeert in cybersecurity komt dat onze welvaart en maatschappij niet ten goede. De digitale toekomst van Nederland moet veilig worden gesteld. Dat kan door te zorgen voor voldoende cybersecurity professionals en door de Nederlandse jeugd voor te bereiden op de digitale toekomst.”

Digitale toekomst. Wat weten wij eigenlijk over de toekomst?

Het is Erik Borgman die boeiend over de toekomst kan vertellen. De man is theoloog en iemand die zich overal mee bemoeit. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat veel gedachten over onderwijs neerkomen op een overlevingsstrategie. Ja, dat internetdiploma bevestigt zijn beeld wel. 

Over de toekomst zei hijzelf laatst in een gezelschap, dat “in de schil van het oude zich het nieuwe aandient”. Probeer de toekomst niet naar je hand te zetten, bedoelt hij, maar ga op zoek naar dat nieuwe en probeer je daarin te nestelen. Ga van daaruit jouw bijdrage leveren. 

Dat zouden wij de kinderen moeten leren. Dat zij, aldus Borgman, vormgevers worden.

Het nieuwe. Als heel belangrijk voorbeeld wijst Borgman op wat hij noemt de ‘nieuwkomers’, de immigranten. We moeten hun komst als een teken van de tijd proberen te zien. En hij bedoelt: het is Jezus, die door onze straten blijft gaan – om zich met ons te mengen.

Reacties

Door Frank de Graaf op 17 dec 2015 | 15:41

In blijde verwachting, zo willen en mogen we leven. 'Dat nestelen in het nieuwe zouden wij kinderen moeten leren', zo betoogt Dullemans. Een mooie gedachte. Je kunt het ook (!) omdraaien waarbij wij als volwassenen van het nestelen in het nieuwe van / door kinderen mogen leren. Volwassenen en kinderen mogen elkaar interactief leren nestelen. Zolang Jezus, de Vredekoning van kerst, nog door onze straten (en huiskamers, scholen en kerken) mag blijven gaan wordt hij niet gemarginaliseerd tot roepende in de woestijn van onze blauwe planeet. Onderwijs2032 zou winnen aan kracht wanneer het binnen het christelijk onderwijs (en liefst ook daarbuiten) gestoeld zou worden op deze visie op mens en wereld. Daar wordt je mooier en rijker van.

Nieuwe reactie inzenden