U bent hier

Het tij verloopt

Lopen scholen risico dat zij mensen, hun leerlingen en de ouders, niet meer zien staan? In het funderend onderwijs niet, maar in het hoger onderwijs zijn studenten op het tweede plan terechtgekomen. De VSNU, de vereniging van universiteiten, gaf dat onlangs min of meer toe. De druk op de wetenschappers om te publiceren is groot, en ook om kennis nuttig te maken. De concurrentie om onderzoeksfinanciering kost veel tijd, met een tamelijk kleine kans van slagen. Intussen zijn de studentenaantallen gegroeid (+ 60% sinds eind jaren negentig), terwijl het aantal wetenschappers dat onderwijs geeft in die tijd met 14% toenam. Minder docenten voor onderwijs, die bovendien met hun hoofd ergens anders moeten zijn! Desondanks is universitair onderwijs uitstekend en internationaal concurrerend, zegt de VSNU. Toch is het maar beter om voortaan meer onderwijs te geven. Minister Bussemaker haalde er het nieuws mee. Overigens, het zijn de studenten zelf die dit betalen. Hun basisbeurs wordt opgeofferd aan de uitbreiding van het docentencorps.

Ik zie het nog niet gebeuren dat de ouders hun kinderbijslag moeten inleveren en dat is ook niet nodig. Geld is niet de eerste zorg van het funderend onderwijs, hoewel er wel sprake kan zijn van geldproblemen. Maar ook hier lijken cijfers en meten te moeten domineren. De Cito-eindtoets, het centraal examen: het zijn belangrijke momenten om de prestaties van de scholen te wegen. Terwijl ze daar niet voor bedoeld zijn. Iedereen weet dat. Maar net als in het hoger onderwijs lijkt het tij te keren. Het is de leraar die weer meer naar voren wordt geschoven. In een interview dat na de zomer in Verus Magazine verschijnt, zegt Eugène Bernard, de bestuursvoorzitter van de Ons Middelbaar Onderwijs (een vereniging van 35 Brabantse scholen), dat beelden als ‘bedrijfsmatig werken’ en ‘productieproces’ niet bij het onderwijs passen. Het gaat daar niet om productie maar om de creativiteit van de leraar. De school is complex, vandaar.

Als het tij verloopt, moeten de bakens verzet worden. De schoolleiding zal zich opnieuw met de leraren moeten verstaan.

Nieuwe reactie inzenden