U bent hier

De school voorbij armoedigheid

Denkend aan de leerlingen die in armoedige omstandigheden moeten leven, begrijpen wij misschien hun ongemak, we voelen misschien hun schaamte en pijn zelfs. 117.000 kinderen leven minstens vier jaar onder wat officieel de lage inkomensgrens wordt genoemd, hetgeen heeft geleid tot een regelmatige materiele steun van particuliere instanties, maar Hilde Kieboom, zelf uit charitatieve kringen afkomstig, wees onlangs haar toehoorders op een ander type armoede: de geestelijke behoeftigheid. Zoals in het geval van ouders die hun kinderen op vriendschapsniveau benaderen. Of ouderen die hun laatste levensfase niet passend weten te beleven.

Hilde Kieboom is een persoonlijkheid en in de Benelux een van de dragers van de wereldwijde gemeenschap Sant’ Egidio, een van oorsprong katholieke beweging van leken, die hun geloof willen bekennen in de ontmoeting met gemarginaliseerde mensen, voorbij de karikatuur die wij meestal van hen maken: mensen die niets betekenen. Kieboom was een van de gasten van de Identiteitsdag katholiek onderwijs, eerder deze maand gehouden in Driebergen; thema: Armoede in de school  

Zien wat vaak onzichtbaar is hebben de organisatoren onder de thematitel gezet, wat een drieledige waarschuwing inhoudt. Er is verborgen armoede, wees daarop bedacht. Bovendien, armoede heeft neveneffecten zoals sociale uitsluiting, eenzaamheid. Laten we ons dit realiseren. Maar pas vooral op met een ‘achteloos’ hulpgebaar de marginale positie van behoeftige mensen te bevestigen.

De derde waarschuwing zou van Hilde Kieboom hebben kunnen zijn. Dit is haar kernpunt: de armen zijn wij zelf, wij met onze tunnelvisies. Onze ontmoeting met de zogenoemde armen kan voor ons een keerpunt zijn, een weg terug – die ons door hen zelf wordt gewezen. Zij vertelde over wezenlijke ontmoetingen tussen ‘gever’ en ‘ontvanger’. Wie geeft en wie ontvangt er eigenlijk? Het kan de eenzame oudere zijn, die naar de bezoekende jongere een bemoedigend gebaar maakt.

Het gebeurde eens dat een lerares aan haar klas vertelde dat haar nog ongeboren kindje straks niet gezond ter wereld zou komen. Zij lichtte dat toe. Een van de kinderen stond toen op en is naar haar toegegaan. “Hier”, heeft het gezegd, “Dit zijn een paar steentjes die ikzelf vasthoud wanneer ik het moeilijk heb.” 

Nieuwe reactie inzenden