U bent hier

Zo krijg je ouders naar een ouderavond

Hoe krijg je ouders naar een ouderavond? En hoe krijg je ruim 200 ouders naar een ouderavond?

Op een gure oktoberdag, vlak voor de herfstvakantie, slaagde de ouderraad van het Corderius College in Amersfoort hierin. In een goedgevulde aula luisterden vele aandachtige ouders naar het verhaal van Tim Lewis, professor aan de Universiteit van Missouri, over Positive Behavior Support (PBS). PBS is gericht op het creëren van een omgeving die gewenst gedrag bekrachtigt en beloont in plaats van ongewenst gedrag te bestraffen.

Het Corderius College startte zo’n vijf jaar geleden met deze aanpak die men ‘de pedagogiek van het vertrouwen’ is gaan noemen. Aanvankelijk sceptische leraren en lacherige leerlingen zijn in de afgelopen jaren ‘omgegaan’ omdat het klimaat in de school en de onderlinge relaties zeer positief beïnvloed zijn door deze keuze.

Vervolgens was de vraag: wat vinden ouders hiervan en wat kunnen zij er thuis mee? onvermijdelijk.

“Hoe kan ik, in de sfeer van PBS, met mijn zoon spreken over zijn bovenmatig social media-gebruik?” of: “Hoe ga ik om met de ‘what’s in it for me-houding’ van mijn dochter?”, waren vragen die op de avond gesteld werden.

Tim Lewis sprak, ook vanuit zijn ervaring als vader, met humor en mildheid over de belangrijke rol die ouders hebben. Zijn adviezen luidden:

  • Onderhandel met je kinderen, daar worden ze wijzer van.
  • Hanteer heldere waarden die je als ouders belangrijk vindt om door te geven.
  • Creëer een positieve leeromgeving waarin kinderen fouten mogen maken en steeds weer nieuwe kansen krijgen.
  • Wees zelf het goede voorbeeld.
  • Wees ‘firm and fair’ ten aanzien van de grenzen die je stelt.
  • Leer kinderen de meest belangrijke eigenschap van empathie te ontwikkelen; het zal hun levensgeluk bevorderen.

Bij onderzoek naar wat men voor kinderen wenst, blijken de antwoorden van ouders en leerkrachten altijd opvallend dicht naast elkaar te liggen. Beide groepen wensen primair dat kinderen gelukkig worden, dat ze goede relaties zullen hebben en dat ze slagen in het werk wat ze gaan doen.

Pedagogisch partnerschap tussen ouders en school, waarbij beiden elkaar versterken in de respectievelijk opvoeding en vorming, is het ideaal. Lewis liet er geen misverstand over bestaan dat de relatie tussen school en ouders ook binnen het PBS-concept veel aandacht verdient. Wanneer zowel op school als thuis de PBS-waarden worden gehanteerd, zullen kinderen deze veel sneller internaliseren.

Er zijn helaas ook ouders die zich niet makkelijk bij de school laten betrekken, zo gaf één van de aanwezigen aan.

Lewis zag hier twee belangrijke redenen voor.

Ten eerste hebben sommige ouders bijzonder slechte herinneringen aan hun eigen schooltijd. Zij mijden daarom alles wat met school te maken heeft en het vraagt extra inspanningen om hen betrokken te krijgen.

Ten tweede zijn ouders soms bang voor de school. Dit komt voort uit het feit dat ze vooral negatieve berichten over hun kinderen te horen krijgen. Indrukwekkend was zijn verhaal over de moeder die in tranen uitbarstte toen hij ooit zelf, als jonge leerkracht, haar belde om iets positiefs over haar 17-jarige zoon te vertellen. “Nog nooit, in alle jaren dat mijn zoon op school zit, heeft iemand iets aardigs over hem gezegd”, was haar antwoord.

Getuige de grote opkomst en de reacties op de avond, blijken ouders gegrepen door dit onderwerp. Het leverde een mooi beeld op van een betrokken gemeenschap die de school is, waarbinnen werd nagedacht over kostbare kinderen en de gezamenlijke inzet voor hun goede toekomst.

Nieuwe reactie inzenden

Monica Neomagus

adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04