U bent hier

Pesten tegengaan: focus op protocollen niet voldoende

Ouders willen beter geïnformeerd worden over pestbeleid op school. Dat laat Ouders en Onderwijs weten na een peiling onder 140 ouders. Zeer begrijpelijk hebben ouders zorgen over pesten onder leerlingen. Pesten kan bijzonder schadelijk zijn voor het verdere leven van kinderen en jongeren. Een school waar kinderen zich geborgen weten stelt ouders gerust.

Waar kinderen gepest worden zijn ook altijd ‘pesters’. Het kan jouw eigen kind zijn dat, door allerlei omstandigheden, in deze rol terecht gekomen is. Misschien nog wel een veel groter taboe dan een kind hebben dat gepest wordt. Ouders en Onderwijs benoemt terecht ook dit aspect. Het is goed dat er in deze speciale Week tegen het Pesten extra aandacht voor dit thema is.

Om het vraagstuk echt aan te kunnen pakken gebeurt er gelukkig al een hoop op Nederlandse scholen. Want een themaweek per jaar met een paar lessen of een eenzijdige focus op het protocollair pestbeleid is niet voldoende. Pesten op school is de ‘minivariant’ van wat volwassenen elkaar (kunnen) aandoen en waar kinderen/jongeren dagelijks getuige van zijn, met oorlog als allerergste gevolg. Volwassenen die het goede voorbeeld laten zien vormen de rolmodellen die hier nodig zijn.

Onlangs schreef David van Reybrouck (Belgisch cultuurhistoricus, schrijver en beschouwer van hedendaagse samenlevingsvraagstukken) samen met therapeut Thomas d’Ansembourg het boekje ‘Vrede kun je leren’, dat inmiddels ook in de Nederlandse boekhandels te koop is. 

Ik zou alle scholen willen aanraden dit boekje te lezen. Het is een pleidooi voor het vak ‘Vrede’ op scholen waarbij empathie en compassie via beproefde methoden (o.a. de methode Smile Keepers, ooit op verzoek van docenten uit 5 Europese landen geschreven) worden aangeleerd en getraind. Het goede nieuws uit de neurowetenschappen is dat het aangeleerd en getraind kán worden en dan daadwerkelijk tot verandering in houding en gedrag leidt. Kinderen worden opener, vrijer in het uiten van hun gevoelens, socialer ten opzichte van anderen, fantasierijker en tonen meer zelfvertrouwen.

Citaat uit het boekje: ‘Vrede is een vak. Je moet eraan werken met dezelfde toewijding waarmee je een taal leert, of wiskunde of motorrijden. De opvoeding tot vrede moet net zo vanzelfsprekend zijn als gymnastiek of lichamelijke verzorging’.

Nieuwe reactie inzenden

Monica Neomagus

adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04