U bent hier

Administratieve diensten binnen het onderwijs: een sociale dienst?

Is mijn onderwijsorganisatie aanbestedingsplichtig bij het vinden van een administratiekantoor? Die vraag krijgt adviseur inkoop en aanbesteden Michael Ashcroft geregeld. Hij legt hier uit hoe het zit.

Onderwijsorganisaties die opdrachten op de markt zetten boven de aanbestedingsgrens zijn in beginsel aanbestedingsplichtig. Twee aandachtspunten hierbij:

  1. Als u een opdracht voorbereidt, moet u rekening houden met eventuele verlengingen van die opdracht en dat ook in uw aanbestedingsstukken benoemen. Afhankelijk van de aard van de opdracht, kunt u zomaar sneller boven de aanbestedingsgrens uitkomen dan u op voorhand verwacht.
  2. Houdt van bestaande contracten de looptijd in de gaten! Door mogelijke verlengingen kunnen contracten immers een langere looptijd hebben dan destijds was overeengekomen. De kans bestaat dat uw accountant hier niet mee akkoord gaat.

Sociale en andere Specifieke diensten

Verus kreeg het afgelopen jaar een aantal keer de vraag of een administratieve dienst onder de zogenaamde regeling valt voor Sociale en andere Specifieke diensten (bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU). Voor deze diensten, met een drempelwaarde van € 750.000,-, geldt een vereenvoudigde procedure. Die is ingevoerd vanwege de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten (m.a.w., de opdracht is minder interessant voor buitenlandse bedrijven). Ook enkele diensten op het gebied van onderwijs valt hieronder.

De vraag of een administratiekantoor (voor bijvoorbeeld personeels- en salarisadministratie) onder deze regeling valt, is logisch. Maar dit is niet het geval. U kunt ervan uitgaan dat de meeste diensten ten behoeve van uw bedrijfsvoering vallen onder het volledige aanbestedingsregime. Daarvoor is dus de (lage) drempel van € 214.000,- van toepassing.

In de Wet op het primair onderwijs (artikel 8 lid 1) staat dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Koopt u als onderwijsinstelling bepaalde activiteiten in voor de uitvoering van uw wettelijke taak (zie bijv. bovengenoemd artikel), dan kunt u díe wellicht wel scharen onder ‘sociale en andere specifieke diensten’. Zeker als u meent dat het onlogisch is voor buitenlandse partijen om in te schrijven op een dergelijke opdracht. Neem bijvoorbeeld diensten in relatie tot de leerlingen- en cijferadministratie in het primair onderwijs.

Hebt u hier vragen over? Neem gerust contact met me op. Ook voor de begeleiding van een aanbesteding. Verus heeft ervaring op het gebied van (Europese) aanbestedingen en begeleidt haar leden naar volle tevredenheid.

Nieuwe reactie inzenden