U bent hier

Visitatie by walking around – op zoek naar het verhaal van een school

Dat de kwaliteit van het onderwijs iets anders is dan de score van de laatste eindtoetsen of het percentage geslaagden, daarover is iedereen in het onderwijs het vrij snel eens. Over de vraag wat het dan wel is, wordt veel gedacht, geschreven en gedebatteerd. Niet in de laatste plaats bij Verus. Maar uiteindelijk gebeurt goed onderwijs, in onze scholen, tussen docenten en leerlingen, overal in ons land. Los van het debat dat erover gevoerd wordt. En dus blijft het goed om regelmatig de school ook in te lopen.

We doen dat als adviseurs vaak en met veel plezier, onlangs met een heel bijzondere reden: enkele van de Verusleden vroegen om nu eens de kwaliteit van het onderwijs in de dagelijks praktijk van hun school te ‘meten’. Niet door middel van een onderzoek van cijfers of een bestudering van Scholen op de Kaart, maar door langs te komen. Door in gesprek te gaan met ouders, leraren en vooral leerlingen. Om zo erachter te komen wat het verhaal is van die mooie basis- en middelbare scholen in ons land.

En dus sta je op een nog zonnige dinsdagochtend om 8.30 uur op een schoolplein waar werkelijk alle leraren een labjas hebben aangetrokken en mysterieuze kaartjes uitdelen. De themaweek Techniek is begonnen. De kinderen vinden het geweldig, de ouders spelen het spel graag mee. Een meester die omwille van ijdelheid weigert een labbril op zijn neus te zetten, wordt op niet mis te verstane wijze op de hak genomen door wat leerlingen. Deze verhalendag kan eigenlijk niet beter beginnen.

Een paar uur later, we hebben mooie gesprekken gevoerd met de schooldirectie, ouders en een groep leerlingen. En dan mogen we de school echt gaan verkennen. Niet onder deskundige begeleiding van de directeur, maar -op ons verzoek- door leerlingen van groep 6. Dat is ook voor hen even wennen, ze kennen de school nu al 6 jaar, maar wat kunnen ze er nu toch eigenlijk over vertellen? Na twee minuutjes valt alle schroom van ze af, ze praten enthousiast en honderduit. Over het weekbord, over de juffen en meesters, de inrichting van de kapstokken en de leuke en minder leuke boeken uit de schoolbibliotheek. Na afloop hebben ze maar een vraag: kunnen wij eens bij de directeur polsen of ze dit vaker zouden mogen doen? Dat doen we maar wat graag.

En zo vliegt een dag voorbij, een dag van mooie gesprekken, enthousiaste leerkrachten en een rondleiding om nooit te vergeten. We maken veel aantekeningen, want dat is de vraag: schrijf dat verhaal van onze school maar eens op. Het is hard werk, maar ongelofelijk leuk werk. Over een paar weken gaan we terug naar de school en delen we onze bevindingen. Aan de hand daarvan gaat de school op weg met zijn verhaal en brengen we de verhalen van de verschillende scholen van de stichting samen.

Maar wat blijft je na zo’n dag dan het meeste bij? Toch het antwoord van die ene leerling uit groep 6 op de vraag wat ze zichzelf gunt in de toekomst. Ze aarzelt niet en kijkt ons heel serieus aan: “Ik gun mezelf een goed leven.” Soms haal je in een paar seconden op school de samenvatting van jarenlange wetenschappelijke discussies op.

Meer weten over de verhalende visitaties die Verus doet in het kader van Geïnspireerd Goed Onderwijs? Kijk op www. of mail naar mbuck@verus.nl

Reacties

Door dr. Henk van de... op 28 sep 2018 | 08:35

Er is niets zo goed als een goed verhaal, in ons geval een belevenis van een pedagogische omgeving: de school. In de jaren negentig hanteerde de onderwijsinspectie in het basisonderwijs ook een meer verhalende en beschrijvende aanpak. Dat heette toentertijd Integraal Schooltoezicht (IST). Er werden observaties gedaan en gesprekken gevoerd met alle partijen in de school. Er werd mondeling en schriftelijk gerapporteerd. Met de invoering van het bestuurs- en risicogerichte toezicht, inclusief de toetsgekte, kwamen de eindopbrengsten voorop te staan en verdween helaas het eigenlijke schoolverhaal. Het draait niet meer om waardevol, maar om excellent, goed, voldoende, zwak en zeer zwak. Het is zaak dat scholen in alle sterkte hun 'verhaal' blijven vertellen.

Nieuwe reactie inzenden

Mark Buck

lid college van bestuur
0348 74 44 78