U bent hier

Over vertrouwen gesproken… De samenwerking regeert

Het viel me op in de commentaren over het regeerakkoord afgelopen week: veel lof was er voor het feit dat de nieuwe coalitie eruit is gekomen terwijl zij maar liefst vier partijen kent. Natuurlijk, het is ook voor het eerst in 40 jaar dat er meer dan drie partijen nodig zijn, maar toch… Met hoe veel partners werkt een onderwijsbestuurder op dagelijkse basis wel niet samen? 

Strategisch partnerschap is helemaal in. Sterker nog, hadden de vier onderhandelende partijen in Den Haag het recente boek van prof. dr. ir. Rienk Goodijk gelezen, dan waren ze er allicht sneller uitgekomen. Meest interessante notie in het boek van Goodijk vind ik dat hij juist de samenwerking zoekt voorbij de formele rollen van interne betrokkenen. Hij pleit voor meer verbinding tussen bestuur en intern toezicht met andere (interne) belanghebbenden.

Daarbij opent het boek ons de ogen om het strategisch partnerschap in onze eigen organisatie eens te bekijken. Want de term klinkt misschien hoogdravend, strategisch partnerschap is een alledaagse bezigheid voor veel bestuurders. En strategische partners vinden we niet alleen buiten maar juist ook in onze eigen organisatie. 

Vorige week mochten collega Carla Rhebergen en ik in Zevenaar een mooie avond begeleiden. College van Bestuur, Raad van Toezicht en GMR van SPO De Liemers hebben daar uitgesproken meer te willen samenwerken met elkaar. Ze kiezen ervoor om niet alleen te investeren in zichzelf, maar ook in de ander. En minstens even belangrijk: ze doen dat niet op basis van een casus waarin er iets mis is gegaan, maar juist omdat er zoveel onderling vertrouwen is. Ze zijn pro-actief aan de slag met de vraag hoe hun rollen zich tot elkaar verhouden en hoe ze elkaar kunnen helpen.

Het mooie aan die avond in Zevenaar is dat partijen niet alleen meer naar elkaar toegroeiden, maar ook meer inzicht kregen in zichzelf en hun eigen rolopvatting. In een tijd waarin ook de wetgever steeds meer zowel impliciet als expliciet de nadruk legt op samenspel tussen medezeggenschap en toezichthouder (denk aan de Wet versterking bestuurskracht) is meer van elkaar te weten komen en focussen op strategisch partnerschap met elkaar geen overbodige luxe, maar juist een onontbeerlijk deel van de governancepraktijk. Goodijk heeft het zelfs over de kracht van samenspel en tegenspel; ook bij strategisch partnerschap is het zoeken naar de goede balans.

Kortom, deze drie partijen in Zevenaar gaan met elkaar een heel mooi akkoord schrijven. Met veel vertrouwen in de toekomst maar vooral: met veel vertrouwen in elkaar. Daar kunnen veel scholen en schoolbesturen een voorbeeld aan nemen.

Zelf aan de slag met strategisch partnerschap in uw organisatie? Neem contact met me op! 

Reacties

Door Floor Wijnands op 18 nov 2017 | 09:11

Nu nog even optillen naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Nieuwe reactie inzenden

Mark Buck

lid college van bestuur
0348 74 44 78