U bent hier

De belofte van de toezichthouder

Gisteren verscheen een filmpje met daarin een keur aan Amsterdammers die een belofte doen aan hun ernstig zieke burgemeester Eberhard van der Laan. Het werd door vrijwel alle nationale media opgepikt om wat het was: ontroerend en hoopvol. ’s Middags zat ik in een erg warm lokaal met toezichthouders te praten over een agenda die we een maand van tevoren hadden opgesteld. Een van de hoofdonderwerpen: wat beloof je als toezichthouder aan je school? Een merkwaardig toeval, of misschien is het ons gewoon zo toegevallen.

Steeds vaker zijn toezichthouders bezig met hun eigen missie, visie en belofte voor de organisatie. En niet ten onrechte. Goed reflecteren op je werk als toezichthouder, de betekenis daarvan en de doelen die je daarbij hebt, staat steeds prominenter op de agenda. Voorbij is de tijd dat een toezichthouder kon wegkomen met “we onderschrijven de schoolwaarden” en daarmee ook meteen een waardedebat gevoerd had.

Bij Verus werken we er graag aan mee vanuit onze visie op educational governance. Bij toezicht houden en besturen hoort ook voldoende aandacht voor de manier waarop het team van toezichthouders werkt. En wie een goed team bouwt, denkt ook na over wat dat team wil bereiken. In de sport: wereldkampioen worden, überhaupt een eindtoernooi halen, dit seizoen niet degraderen. Maar ook in het onderwijs zijn er tal van zaken die een toezichthouder leerlingen op zijn of haar school gunt. 

Iets beloven als toezichthouder is geen manier om jezelf in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Daarvoor zijn leerlingen en leerkrachten toch echt nog steeds veel te belangrijk. Het draagt echter wel bij aan een serieuze taakopvatting én aan verbinding tussen toezichthouders en hun organisatie. Mensen weten wat ze aan je hebben en –minstens even belangrijk- mensen kunnen zien dat toezicht houden ook mensenwerk is.

En wat moet die belofte dan zijn? Daarover ga ik graag het gesprek met toezichthouders aan. Als het maar iets anders is dan “Ik beloof dat ik netjes alle vergaderingen aanwezig zal zijn en mijn stukken zal lezen.” Dat kan vele malen beter, dat beloof ik u.

Mark Buck is adviseur governance, cultuur en organisatie bij Verus

Nieuwe reactie inzenden

Mark Buck

lid college van bestuur
0348 74 44 78