U bent hier

Brieven over leiderschap (VII)

Waarde Theo,

Wat je in je laatste brief beschrijft is herkenbaar. De vakantie die eraan komt, zorgt bij veel mensen voor een laatste stresspiek. Er “moet” immers nog van alles en “mag” niks blijven liggen. De personen van wie dat moet of mag zijn overigens vaak zelf al op vakantie. Waardoor de laatste weken voor de vakantie vaak nog een snel schaduwgevecht tegen onszelf worden. Een schaduwgevecht dat we graag voeren omdat de vakantie immers lonkt. Met zoiets moois in het vooruitzicht, nemen we een kort zelfverontachtzaming voor lief.

Wat zo’n periode dus ongetwijfeld ook vraagt, is leiderschap. Precies het leiderschap dat jij in je vorige brief als levenskunst beschrijft. Het leiderschap waarin leven en werken bij elkaar komen. Zelf werk ik nog een paar weken door, juist om in een steeds rustiger wordende omgeving terug te kijken op het afgelopen schooljaar en mezelf te dwingen om in alle rust te kijken naar de dingen die in het verschiet liggen. Daarbij helpen enkele inzichten uit onze briefwisselingen van de afgelopen maanden.

  1. Leiderschap is iets van iedereen en van alle dag. Nog eenvoudiger gezegd: leven is leiding geven. Iedere dag worden ons vragen gesteld die om antwoord vragen. Soms moeten we ons laten leiden, maar vaak genoeg zitten we ook zelf aan het stuur.
  2. Leiderschap is een levenskunst. Er is geen “one size fits all”-oplossing, onze instrumenten en protocollen staan louter ten dienste van ons leiderschap. En zoals het gaat bij kunst: we mogen ook best genieten van de moeilijke vragen die bij leiderschap komen kijken.
  3. Leiderschap vraagt ons om tot de kern te komen en aan onze innerlijke koers vast te houden. Juist een zomerperiode is hiervoor uitermate geschikt. Het is geen analytische vraag, maar een intuïtieve: je kunt nog zo de momenten terughalen waarop je dacht bezig te zijn met de dingen die er écht toen doen en wanneer je het gevoel had dat je daar ver vandaan was. Dat helpt ook in opmaat naar het nieuwe jaar.
  4. Leiderschap vraagt onderscheiding. De vragen die aan ons gesteld worden (ook door onszelf) zijn legio en lang niet altijd van dezelfde orde of grootte. In onze vierde brief geef jij een mooie handreiking om tot de goede keuzes te komen en ook echt het goede te kunnen onderscheiden.
  5. Leiderschap vraagt om bewustzijn. En ook hier kan de aankomende vakantie ons inspireren. Als we iedere dag door onze school of werkplek zouden kunnen lopen met dezelfde verwondering als waarmee we over een Zwitserse bergpas, een Indonesisch dorpje of een Franse weekmarkt lopen, gaan we heel andere dingen waarnemen. Ons actief bewustzijn stimuleren is lang niet altijd makkelijk, maar het maakt ons leven zo veel mooier.
  6. Leiderschap houdt rekening met het verleden, maar kijkt naar de toekomst. De verleiding is groot om stil te staan bij de niet-bereikte ambities, het balen over die ene leerling die net niet over is gegaan of andere vervelende dingen uit een afgelopen jaar. Maar het mooie aan ons werk is dat iedere dag weer begint met de belofte van een nieuwe toekomst. Een toekomst die we zelf niet bedacht of in de hand hebben, maar die ons geboden wordt. Iedere dag weer. Als we naar die toekomst durven kijken, zouden we bijna wensen dat de vakantie alweer voorbij was. Dan kan de toekomst ook op het werk weer in ons doorbreken.

Het schrijven van deze brieven met jou bood me niet alleen inzicht maar maakt ook dat ik met een opgewekt gemoed de zomer inga. In de wetenschap dat er nog zoveel zal komen waarvan we nu nog geen weet kunnen hebben, maar ook in de wetenschap dat wij komend jaar nog verder gaan werken aan verschillende manieren om leiderschap de plek te geven binnen Verus die het verdient. En zo heeft deze briefwisseling ons weer geleid naar een nieuwe plek en een nieuwe horizon. Een mooiere afsluiting van dit schrijven kan ik me niet bedenken.

Geniet van de zomer!

Hartelijke groet,

Mark

Nieuwe reactie inzenden

Mark Buck

lid college van bestuur
0348 74 44 78