U bent hier

Mooi rood is niet lelijk

Een blogpost over beauty? Nee, ik ga het niet hebben over het uiterlijk. Deze blogpost gaat over durf, tempo en kracht. Vanuit hun rode drijfveer zijn rode mensen daadkrachtig, ongeduldig en kunnen direct beslissen, vanuit het hier en nu. Rood gedreven mensen hebben respect voor kracht en voor hen is trouw aan de echte maten belangrijk. 

Dit is de vierde blogpost in een serie over de zes drijfveren van Management Drives. Lees ook mijn eerdere blogposts over groen en oranje.
 
Vanuit vastberadenheid focussen en keuzes maken, knopen doorhakken en besluitvaardigheid. Dat zijn de positieve kanten van de rode drijfveer.
 
Valkuilen zijn er ook: 
  • onvoorspelbaar
  • dwingend, macht doordrukkend
 

Niet iedereen denkt zoals jij

We kijken vanuit onze eigen drijfveren naar iemands gedrag en we kunnen ons daar al dan niet aan storen. Storend vinden we het dan vooral als we het gedrag vanuit een bepaalde drijfveer als negatief ervaren. Bij rood is dat het onvoorspelbare en het dwingende. 
 
Ik stoorde mij in het verleden aan - in mijn ogen - conflictzoekende mensen, die vooral bezig leken te zijn met hun positie en machtsspelletjes. Hoezo zou je de onderlinge relatie op het spel zetten door zo bot te doen? Ik begreep dat niet en wilde het eigenlijk ook niet begrijpen. Ik was daarin niet de enige. Veel van de mensen om mij heen bleken moeite te hebben met 'negatief rood gedrag'. Maar niet altijd om dezelfde redenen als die van mij. Waar ik vanuit mijn groene drijfveer vond dat de harmonie werd verstoord, vond mijn gele collega vooral dat 'rood' zaken niet goed had doorgedacht. Mijn blauw gedreven collega zag vooral de onverantwoordelijkheid: “Je kunt niet zomaar gemaakte afspraken terzijde schuiven!”
 

Roep het beetje rood in jezelf op

Wat ik in het verleden niet goed zag, was het positieve van de rode drijfveer. Zo spreekt mijn rode collega mensen direct aan als zij hun afspraken niet zijn nagekomen. Eigenlijk wel zo eerlijk, zeker als andere collega's keihard werken om alles wel goed te regelen. En sowieso eerlijk om tegen mensen zelf te zeggen waar het op staat, in plaats van om de hete brij heen draaien. Dat is uiteindelijk ook beter voor de relatie!
 
Ik heb de rode drijfveer intussen leren waarderen. Ik heb bewondering voor de directheid, de besluitvaardigheid en de actiegerichtheid. Vooral groen gedreven mensen adviseer ik hun eigen rode drijfveer eerder in te zetten: als een collega afspraken niet nakomt, spreek hem of haar daar direct op aan. Groen gedreven mensen hoeven echt niet bang te zijn dat de relatie onder druk komt te staan; het werkt eerder positief. De ander weet waar hij aan toe is en vanuit je groene drijfveer zorg je er als vanzelfsprekend voor dat de relatie goed blijft. Als je je rode drijfveer pas inzet als de emotie te hoog is opgelopen, wordt het vaak veel negatiever. Dan loop je het risico vanuit je emotie zaken persoonlijker te maken dan nodig, waarmee je de relatie juist op het spel zet. 
Geen regenboog zonder rood
In het onderwijs - en überhaupt in de westerse wereld - is de rode drijfveer weinig aanwezig. Meer rood kan organisaties helpen meer focus aan te brengen en besluitvaardiger te worden. Om een organisatie excellent te maken, zijn alle drijfveren nodig. Om als rood gedreven persoon tot een excellente organisatie te komen is het goed je te omringen met mensen die aandacht hebben voor nieuwe ideeën en inzichten, de mens, het behalen van resultaten, de daadwerkelijke uitvoering en de met elkaar opgebouwde tradities. En als rood deze inzichten ook daadwerkelijk betrekt in de besluiten. Dan kan een organisatie excellent of 'great again' worden.
 
Ik denk alleen dat een rood gedreven persoon dit wel heel erg 'soft' en 'te complex' vindt.

 

Nieuwe reactie inzenden

Marijn van den Berg

adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41