U bent hier

Fijn hè, als alle collega’s het met elkaar eens zijn

Hartstikke fijn, als je in een team beslissingen kunt nemen waar iedereen het mee eens is. Als je elkaar een schouderklopje kunt geven, omdat je je best hebt gedaan, ook al is een resultaat niet gehaald. En als je begrijpt dat het even teveel is voor je collega en wat taken overneemt om hem/haar te helpen. Weet je wat dat is? Groen gedrag. Veel onderwijsmensen worden gedreven door ‘groen’. Dat heeft mooie kanten en valkuilen.

Dit is de tweede blog in een serie over de zes drijfveren van Management Drives

Wie groen als eerste drijfveer heeft, stelt mensen en sociale verbanden voorop. Groene mensen zijn sociaal ingesteld en gaan uit van gelijkwaardigheid. Ze zijn sensitief voor de gevoelens van anderen. En ze zoeken samenwerking.

Dat heeft natuurlijk positieve kanten:

  • empathisch vermogen
  • in staat zijn een onderlinge band te creëren 
  • oog hebben voor de zwakkeren

Maar valkuilen zijn er ook:

  • het volgen van de traagste in de groep
  • net zo lang door willen praten totdat sprake is van consensus

Je wilt de relatie goed houden

Ikzelf ben groen gedreven. Voor mij is het een logische manier om naar de wereld om me heen te kijken. En ik herken bij mezelf zowel de positieve als negatieve aspecten van groen. 

Ik heb een leidinggevende functie gehad en als ik dan met iemand in gesprek was, was ik me continu bewust van reacties en non-verbale signalen van mijn gesprekspartner. Voelde iemand zich rot, dan voelde ik dat mee. En ik voelde ook altijd de neiging om met iemand mee te bewegen, kon zijn/haar kant van het verhaal altijd wel invoelen. Handelde iemand vanuit positieve intenties, dan had ik daar waardering voor, ook al had het nog niet het gewenste resultaat opgeleverd… 

Wat ik lastig vond: mensen aanspreken. Dan probeerde ik heel bewust de relatie goed te houden. 

Nu ik meer weet van drijfveren en het effect daarvan, adviseer ik mensen met een groene drijfveer dat zij echt niet bang hoeven zijn dat de relatie onder druk komt te staan.

Onderwijs vol groene mensen

In het onderwijs werken veel mensen die groen gedreven zijn. Een groen gedreven team wil graag in harmonie werken, zaken delen en iets voor anderen betekenen. Communicatie en uitgaan van goede intenties zijn belangrijk. 

Verstoor onze harmonie niet

Ik was laatst op een school waar één van de leerkrachten pas een paar weken ervoor was begonnen. Het team moest duidelijk aan haar wennen. Toen een belangrijk resultaat niet werd gehaald had de nieuwe leerkracht teleurgesteld gereageerd en daar vervolgens heel veel vragen over gesteld. De teamleden vertelden de nieuwe collega dat iedereen hard had gewerkt en dat sprake was van verzachtende omstandigheden. Maar die nieuwe collega bleef het jammer vinden dat het resultaat daardoor niet gehaald was. Het leek alsof zij betwijfelde dat mensen hun best hadden gedaan. Dit was het team niet gewend. 

De nieuwe leerkracht verstoorde de harmonie van dit groen gedreven team. Hoe gaat het team hierop reageren? 

  • Vanuit het positieve van groen zullen de collega’s inzetten op het bouwen aan de relatie met deze nieuwe leerkracht en haar opnemen in de groep
  • Als de leerkracht zich conformeert aan de groene cultuur van het team kan het een harmonieus geheel blijven
  • Als de leerkracht zich niet conformeert en kiest voor het bespreekbaar maken van verschillen in inzicht, kan dit binnen een dergelijk groen team leiden tot net zo lang met elkaar doorpraten dat alsnog sprake is van consensus. De verschillen van mening kunnen met de mantel der liefde worden bedekt. 
  • En een risico is dat de verschillen van mening wel onderling worden besproken, maar niet met de leerkracht zelf...

Dit team werkt al enige tijd met Management Drives en kent de kracht en valkuilen van hun groene drijfveer. Dit inzicht hielp hen. Zij herkennen en waarderen nu de toegevoegde waarde van de nieuwe collega voor het team. Ze is opgenomen in het team met behoud van haar ambitieuze inbreng. 

Weten wat drijfveren voor jou en/of jouw team kunnen betekenen? Neem dan contact op. Ik vind het ook leuk als je op deze blog reageert!

Lees ook

Geef je team energie vanuit jouw drijfveren!

 

Nieuwe reactie inzenden

Marijn van den Berg

adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41