U bent hier

Altijd de beste willen zijn

Wilde je altijd al graag de beste zijn? Vond je het belangrijk een hoger cijfer te halen dan je buurman of –vrouw? En wil je nu dat jouw school de beste is van de wijk, stad of liefst van het land? Ben je altijd op zoek naar nieuwe kansen? Grote kans dat je gedreven wordt vanuit oranje.

Dit is de derde blog in een serie over de zes drijfveren van Management Drives

Mensen met oranje als eerste drijfveer willen vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien. Ze zijn competitief ingesteld en gericht op doelen en succes. Voor hen geldt “willen = kunnen”. 

Positieve aspecten van oranje zijn:

  • steeds nieuwe kansen zien 
  • gedrevenheid 
  • ambitieus zijn

Valkuilen zijn:

  • altijd bezig met de waan van de dag
  • moeite hebben met het ontvangen van kritiek 
  • niet letten op de zwakkeren

Wat is het doel?

Bij mijzelf komt na de groene drijfveer, oranje. Ik ben resultaatgericht en ambitieus. Vanuit groen wil ik dat het liefst samen doen (zie mijn vorige blog). Verder herken ik van oranje dat ik vaak al snel de vraag stel wat het doel is van, bijvoorbeeld, nieuwe ideeën en inzichten, of van procedures en afspraken. 

Onder druk komt bij mij de oranje drijfveer als eerste. Ik kan worden beheerst door de waan van de dag; doe vooral veel klusjes die snel tot succes leiden. En, in alle eerlijkheid, ik ging graag op zoek naar redenen buiten mij zelf als mij iets niet lukte. Ik probeer dat, nu ik me daarvan bewust ben, niet meer te doen… 

Steeds gericht op verandering

In het onderwijs zie ik oranje gedreven mensen veelal in management of op bestuursniveau. Oranje gedreven managementteams hebben een strategie, een helder doel. Zij zijn ambitieus en steeds gericht op verandering. Zij kijken naar wat het meeste resultaat oplevert en hoe dat te behalen is op een handige manier. 

Van zwakke naar excellente school

Ik had een tijdje geleden een kennismakingsgesprek met een oranje gedreven directeur die drie jaar geleden op zijn huidige school was gestart. De school had op dat moment het predicaat “zwak”. Zijn doel was toe te werken naar een basisarrangement. Hij formuleerde een heldere strategie en speelde vervolgens flexibel in op wat de mensen in zijn team nodig hadden. Hij kreeg vanuit de relatie zaken voor elkaar en inspireerde mensen door mooie verhalen te vertellen. En hij nam de nodige besluiten. 

Deze aanpak was succesvol. Hij vertelde mij hoe de school steeds betere resultaten behaalde, zowel in eindopbrengsten als bij tevredenheidspeilingen, en intussen een basisarrangement heeft. Vanzelfsprekend feliciteerde ik hem hiermee en hij genoot hier zichtbaar van. Om direct daarna te vertellen dat hij nu aan de slag wil om de school het predicaat “excellente” te laten halen…

Vorige maand kondigde hij in het team aan dat het volgende doel het predicaat “excellente school” is, vervolgde de directeur. Daar voegde hij eerlijkheidshalve aan toe dat hij in teamvergaderingen daarna soms non verbale reacties bij collega’s zag die hij niet goed kon duiden. Als hij naderhand medewerkers hiernaar vroeg kreeg hij geen helder antwoord. Wel merkt hij dat er in de wandelgangen met elkaar werd gesproken. Hij vermoedt dat het team twijfelt over de haalbaarheid van het volgende doel, maar dit niet durft uit te spreken.

Oppervlakkig en onbetrouwbaar

Ik vertelde de directeur over Management Drives en zei dat ik zie dat hij resultaatgericht en flexibel is en goed kan schakelen. Maar wat betekent dat voor de mensen om hem heen? Er zullen mensen zijn die hem arrogant vinden, omdat hij zich voortdurend wil onderscheiden. Ook kunnen er mensen in zijn team zijn die zijn gedrag zien als opportunistisch en wat oppervlakkig; heb je er wel goed over nagedacht? En weer anderen zullen zijn oranje gedrag ervaren als onbetrouwbaar, omdat dingen beter, maar dus vooral ook anders moeten. 

De directeur wil met zijn team een teambijeenkomst Management Drives doen. Die moet de basis geven voor meer begrip over en weer en openheid om zaken bespreekbaar te maken. En, benadrukte hij toch, met als doel het verder verbeteren van de resultaten van de school…., zodat deze excellent kan worden!

Weten wat drijfveren voor jou en/of jouw team kunnen betekenen? Neem dan contact op. Ik vind het ook leuk als je op dit blog reageert!

Lees ook

Nieuwe reactie inzenden

Marijn van den Berg

adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41