U bent hier

Afspraak = afspraak

Dit is de vijfde blogpost in een serie over de zes drijfveren van Management Drives. Lees ook mijn eerdere blogs over rood, groen en oranje.

Mensen met Blauw als eerste drijfveer zijn loyaal aan datgene waarvoor gekozen is. Zij hechten aan regels, discipline en betrouwbaarheid.

Positieve aspecten van Blauw zijn:

  • Betrouwbaarheid
  • Zaken netjes afmaken
  • Organiseren

Valkuilen zijn:

  • Alles dichtregelen
  • Controledrang
  • Bureaucratie

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Ik vind het nakomen van afspraken belangrijk, en toch kom ook ik mijn afspraken niet altijd na.  Wat vind ik ervan als anderen een afspraak niet nakomen? Hoe komt het dat ik dat ook niet altijd doe? En wat vind ik daar dan van?

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar zie ik een paar situaties waarin anderen naar mij toe niet hun afspraken zijn nagekomen. Vond ik dat erg? Heel eerlijk, soms wel en soms niet. Eigenlijk hangt het er bij mij vanaf hoeveel last ik er zelf van ondervind… En het maakt bij mij uit of je even laat weten dat je een afspraak niet na kan komen. Dat heeft met mijn drijfveren te maken. Mijn oranje, resultaatgerichte drijfveer maakt dat ik het vervelend vind als ik mijn eigen doelen niet haal. Mijn groene, inlevende drijfveer maakt dat ik al gauw begrip heb, dus ook voor het niet kunnen nakomen van afspraken.

“Afspraak = afspraak”

En ben ik zelf al mijn afspraken nagekomen? Nee, dus. Ik had me voorgenomen dat ik blogs zou schrijven over alle drijfveren. Intussen heb ik vier blogs over drijfveren geschreven, waarvan drie over een specifieke drijfveer. Ik had er nog drie willen schrijven. Ik heb dus mijn eigen voorgenomen doel niet gehaald. Hoe dat komt? Ik had er al vier geschreven. Voor mij is dan de nieuwigheid eraf. En dan wil ik weer wat anders. En er kwamen andere, leuke projecten op mijn pad, dus liet ik me, vanuit mijn gele, op nieuwe ideeën gerichte drijfveer, graag afleiden.

En toch vind ik dat ik dus deze blog en hierna nog twee moet schrijven. Dan heb ik het klaar, afgerond. Doel bereikt!

Mensen met een blauwe drijfveer vinden het heel normaal om zaken netjes af te ronden. Voor hen is dit helemaal geen issue. Zij zijn gericht op goed structureren en organiseren, doorvragen op details en aandacht voor de uitvoerbaarheid van afspraken. Ik wilde dat ik meer ‘blauw’ had en dacht er over na hoe dat te ontwikkelen.

Inzicht in mijn eigen gedrag

Omdat ik voor mijn opleiding tot gecertificeerd Management Drives Feedback adviseur een feedback vragenlijst heb ingevuld en door collega’s laten invullen kreeg ik meer inzicht in mijn eigen gedrag. De rapportage hiervan is een mooie basis voor verdere ontwikkeling. Daaruit bleek dat mijn collega’s mijn gedrag wel ervaren als georganiseerd en gestructureerd. In gesprek hierover bleek bijvoorbeeld dat een collega het waardeert dat ik haar op het juiste moment attendeer op na te komen afspraken en dat ik uit te voeren opdrachten netjes voorbereid en afmaak. Zo heb ik mogen ervaren dat er verschil zit in mijn drijfveren en waargenomen gedrag. Ik laat georganiseerd en gestructureerd gedrag zien. Voor mij was dit een eyeopener en het gaf lucht. Ik hoef niet meer (maar ook niet minder) aandacht te geven aan een drijfveer die mij energie kost. Daarmee kan ik me focussen op de ontwikkelpunten waar ik wel mee aan de slag wil: staan voor wat ik vind, meer Rood, dus.

Nou, ik vind dus dat als je zegt dat je iets doet, dat je moet doen wat je zegt. En ik vind: “afspraak = afspraak”! Ook al heb ik begrip als het een keer niet lukt…

Bij begeleiding van teams in scholen zie ik overigens ook vaak dat er veel begrip is als afspraken in de hectiek van de dag niet worden nagekomen. Het positief inzetten van de rode drijfveer kan echt helpen en het mooie is dat dit prima aan te leren is, zonder jezelf te verloochenen! En waardoor met elkaar gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen, omdat deze gehandhaafd worden!

Voor meer informatie over Management Drives en meer specifiek het instrument Management Drives Feedback kun je contact met me opnemen.

Nieuwe reactie inzenden

Marijn van den Berg

adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41