U bent hier

Zonnepanelen als onderwijsproject

Afgelopen maandag meldden alle kranten dat de stichting Schooldakrevolutie samen met de overheid en de BNG een fonds van 100 miljoen euro in het leven roept dat scholen voordelige leningen verstrekt om te vergroenen. “Het gaat de initiatiefnemers niet alleen om het duurzaam maken van de energie die scholen gebruiken, ook de leerlingen moeten er iets van opsteken,” vertelt Roebyem Anders van de stichting Schooldakrevolutie. Dat sluit goed aan bij de inzet van Verus. Duurzaamheid is een van de belangrijkste uitdagingen van deze eeuw, ook voor het onderwijs. Maar veel scholen weten nog niet waar te beginnen. Terwijl kinderen het recht hebben te leren hoe zij goede keuzes kunnen maken.

Hans van Dijk, bestuurssecretaris bij OMO en bestuurslid van stichting Schooldakrevolutie, legt een directe lijn van de identiteit van scholen naar het inkoopbeleid. “In al onze aanbestedingen en inkoopactiviteiten is duurzaamheid een belangrijk punt van aandacht. We zijn immers een katholieke vereniging. Aandacht voor duurzaamheid is niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld wanneer de prijs van groene stroom opeens erg stijgt. Ook de veranderende maatregelen van de overheid, salderingsregelingen, fiscale gevolgen en juridische vragen moeten meegenomen worden in de besluitvorming. Dat is best complex, maar we proberen altijd duurzame keuzes te maken.”

Complexiteit en fundamentele vragen

Die complexiteit is een van de kenmerken van duurzaamheidsvraagstukken. Dat maakt het ontwikkelen van projecten en doorgaande leerlijnen voor leerlingen ook heel uitdagend. Leerlingen moeten niet alleen de filmpjes over de plastic soup zien, maar zich ook verdiepen in systeemtheorie en  de werking van klimaatsystemen om tot inzicht te komen dat we voor fundamentele vragen staan, die niet met een quick fix op te lossen zijn.

Het feit dat duurzaamheid nog geen duidelijk zichtbaar deel uitmaakt van nieuwe onderwijsplannen van de overheid kan er voor zorgen dat we afwachten. Er moet al zo veel. Tegelijk bleek uit een enquête onder onze leden dat bestuurders en schoolleiders het thema urgent vinden en dat het hoort bij de identiteit en de maatschappelijke opdracht van de school. Bijna alle respondenten (99%) vinden duurzaamheid een van de belangrijkste uitdagingen van deze eeuw!

Beginnen en samen optrekken

Meedenken met het project van de zonnepanelen, het in kaart brengen van de afvalstromen van de school, meedoen met de Schooldag van de duurzaamheid, een interactieve theatervoorstelling van de milieubende, het vergroenen van het schoolplein… Allemaal manieren om te beginnen. Je moet ergens beginnen om er achter te komen wat docenten vaak individueel al doen. Om kennis en mogelijkheden op het spoor te komen.

Het past heel erg bij dit onderwerp om dit niet alleen te doen, maar te leren van elkaar, en van de pioniers die er gelukkig ook zijn. Wij willen graag die kennis delen, werkwijzen verzamelen en deskundigheid uit de academische wereld en contacten met het bedrijfsleven gebruiken om leerlingen goed onderwijs te geven over ‘ons gemeenschappelijk huis’ (Paus Franciscus).  Er zijn heel veel mensen en organisaties die het onderwijs hier graag mee helpen.  Steeds meer mensen realiseren zich dat jongeren recht hebben om kennis, vaardigheden en andere werkwijzen te leren die hen gaan helpen om hierin het goede te doen.  

Bent u zo’n goed voorbeeld? Of wilt u meer gaan doen met duurzaamheid in uw onderwijsprogramma? Neem contact met me op! 06-23091515 of melsenaar@verus.nl

Verus is al jarenlang één van de drijvende krachten achter het energiecollectief Energie Voor Scholen en werkt daarin samen met onafhankelijke partners. Heeft u vragen over zonnepanelen, energieopwekking of energie inkoop of over klein/groot verbruik? U kunt hierover contact opnemen met Karin Michgels van Energie voor Scholen via 06 2369 0288 of met Joost Rog, adviseur inkoop van Verus via 06-20794362, M  jrog@verus.nl

Nieuwe reactie inzenden

Marcel Elsenaar

adviseur duurzaam onderwijs en identiteit
0348 74 44 83