U bent hier

Waardengericht leren in plaats van opbrengstgericht onderwijs

Michel is niet zo goed in leren, het lukt hem gewoon niet altijd. Maar hij houdt wel heel erg veel van techniek. Daarom heeft hij een techniekopdracht waar hij aan mag werken vlak buiten de klas. Hij heeft er een prachtig project van gemaakt en is super trots als hij dit mag laten zien. Hij heeft er maanden aan gewerkt; een touw- en klim speeltuin. Daarnaast vertelt hij stralend dat hij de conciërge een half uur per week mag helpen met klusjes, ook dat doet hij met veel plezier. Zijn klasgenootje is vrijwel volledig blind, maar doet in alles mee met de klas met behulp van een grote loep en voorgelezen werk. Er is altijd wel een klasgenootje dat haar bij de hand neemt en op het schoolplein kletst ze lekker met haar vriendinnen. Bij gym is er extra hulp aanwezig.

“Door druk op toetsen en resultaten zou de school misschien tot de top van de Cito scores kunnen behoren” vertellen directeur Margreet Agterhuis van Het Startblok en bestuurder Freek ten Klooster van VCO Harderwijk. “Maar als school en schoolbestuur kiezen we voor de beste voorbereiding op de toekomst. Een kind is meer dan alleen taal en rekenen, ze hebben ieder hun eigen kwaliteiten waar we veel aandacht aan besteden en die ten volle en breed ontwikkeld mogen worden. Door creatieve vakken en veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. En daarnaast mogen de kinderen hier op school ook anderen helpen, we zijn er voor elkaar. Dit is goed onderwijs, passend onderwijs, vanuit onze waarden en gericht op de brede ontwikkeling van kinderen, met veel aandacht voor de persoonsvorming en de samenwerking. Je bent er niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor anderen, samen kom je veel verder.”

De school werkt vanuit waarden, dit jaar staan “respectvol, veilig en verantwoordelijk” centraal. In groep 5 spreken de kinderen vandaag over “grapjes maken”. Is dat altijd leuk? Wanneer gaat grapjes maken mis? En als het door iemand als kwetsend wordt ervaren, wat kan je dan doen als je het niet zo bedoeld hebt? Door deze vragen staan de kinderen stil bij de vraag; hoe gaan we met elkaar om? De school wil graag werken vanuit waarden in plaats van vanuit regels, zodat er gesproken wordt over gewenst gedrag in plaats van wat je allemaal niet mag.

In groep 8 vertellen de kinderen over de waarde “verantwoordelijk” door ons het bord te tonen waarop ze hun schoolwerk plannen. Alle taken voor die dag staan links op het bord. De kinderen hebben allemaal een eigen magneet waarop ze de taken zetten en afvinken als de taak volbracht is. Ze mogen steeds even door de klas lopen als een taak af is en voelen hierdoor ook hoeveel ze al gedaan en hebben en wat ze nog moeten doen. Als nog niet alle taken volbracht zijn hangt de magneet onder het bord “to do”. Als ze overal mee klaar zijn hangt deze bij “done” en mogen ze kiezen. Ze mogen (in een groepje) aan een project werken óf ze mogen zich inschrijven bij het vrijwilligersbureau. Daar staan wensen op van docenten, bv bij groep 3 voorlezen, in groep 5 helpen met mapjes ordenen of dansen met de kleuters.

De kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces, kunnen in hun eigen tempo werken en de volgorde zelf bepalen en hebben het gevoel dat ze minder hoeven te doen. De docent kan veel gerichter kinderen ondersteunen en verder helpen of uitdagen. In werkelijkheid doen de kinderen veel meer in een kortere tijd, waardoor er meer tijd over is voor de brede vorming van kinderen. Bovendien zijn ze gemotiveerd om samen te werken binnen de klas aan een project en binnen de school via het vrijwilligersbureau.

Dit onderschrijft de urgentie van goed onderwijs, van aandacht voor de brede vorming van kinderen in plaats van de smalle economisering van het onderwijs. Ik heb vandaag genoten van de mooie voorbeelden in de praktijk van passend onderwijs, dat er vanzelf komt als het werken vanuit waarden en kwaliteiten van kinderen centraal wordt gesteld. Als vereniging kunnen we elkaar inspireren door dit soort mooie voorbeelden te delen. Ik kom ook graag bij u langs om hieraan bij te dragen!

Nieuwe reactie inzenden