U bent hier

Ik geloof het echt omdat ik het zie gebeuren

In Delft staat de Horizon, een communityschool waar ieder kind met een achterstand aan de schoolcarrière begint. De ambitie van de school is de kinderen zonder achterstand de basisschool te laten verlaten, op het niveau dat bij het kind past. Als zelfbewuste, sociale kinderen die hun kwaliteiten kennen en willen inzetten voor de samenleving als geheel. Ik geloof dat het onderwijs een bijdrage kan leveren aan de kansen van kinderen en de verbondenheid in de samenleving. Ik geloof het echt omdat ik het zie gebeuren. 
 
Deze week mocht ik met een gedreven bestuurder (Jogchum Zijlstra) in Delft mee op bezoek bij directeur Nora Bolderheij die samen met haar docenten hard werken om kinderen in de wijk Buitenhof meer kans om te slagen geven. Zij willen doorbreken dat achterstanden generatie op generatie worden doorgegeven, in een samenleving waar de tweedeling toeneemt. Hier op school krijgen de kinderen gemiddeld 13 uur per week lezen, schrijven en rekenen. Op een gemiddelde school is dat 10 uur per week. De kinderen hebben dit hard nodig en de school heeft de ambitie om ook na schooltijd sport en muziek aan te bieden. Iets wat ouders met meer geld hun kinderen zelf aanbieden, maar hier helaas niet vanzelf gaat. In groep 1, 2 en 3 komt er daarom na schooltijd een vakdocent om de kinderen kennis laten maken met sporten zoals turnen en te proberen kinderen (en de ouders) te verleiden om lid te worden van een sportvereniging. Er is een goed gevulde schoolbibliotheek waar de kinderen graag boeken lenen, omdat er thuis geen boekenkast aanwezig is. Er is een weggeefhoek waar ouders en kinderen kleding, schoenen en speelgoed mogen ophangen en neerleggen als ze het overhebben en pakken als ze het kunnen gebruiken. Er wordt veel gebruik van gemaakt. De school heeft financiering bij een fonds gevonden voor een project waardoor ouders die de taal niet machtig zijn, voorleesboeken, spelletjes en hulp krijgen, zodat ze hun kind toch thuis kunnen helpen met de taal. 
 
De ouderbetrokkenheid is erg groot, de ouderkamer wordt goed bezocht en organiseert twee keer per week activiteiten; van het maken van kleding tot inhoudelijke bijeenkomsten over opvoeden, gezondheid, schulden enzovoort. Het belang van ontbijten wordt bijvoorbeeld uitgebreid besproken met ouders. Veel kinderen komen zonder ontbijt op school. De school werkt veel samen met de peuterspeelzalen om kinderen eerder op een speelse manier ontwikkeling te kunnen bieden. In de school is een wijkcontactpunt waar welzijn (maatschappelijk werk), de jeugdgezondheidszorg en de gemeente, inclusief de schuldhulpverlening er zijn als ouders en kinderen hulp nodig hebben. De korte lijnen met de woningbouw zijn helemaal uniek. Als leerkrachten op huisbezoek komen en zien dat er iets niet goed is in de woning, nemen ze contact op met hun collega meester Kees, die ook gedeeltelijk bij de woningbouw werkt. Tochtige woningen, onveilige situaties worden snel opgelost. Kinderen kunnen pas echt tot leren komen als ze ook goed in hun vel zitten, maar het onderwijs moet zich ook kunnen concentreren op het geven van goed onderwijs. Hier op school draagt eenieder hieraan bij. 
 
Bewonderenswaardig om te zien hoe hard deze school werkt aan kwalitatief en modern onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Ze maken zo echt het verschil als open christelijke school, waar iedereen welkom is, er zijn veel verschillende religies aanwezig, wat juist verbindend werkt. Het omgaan met verschillen in cultuur staat hoog in het vaandel, waarbij de kinderen dagelijks van elkaar leren. Door hen een fijne en leerzame schooltijd te bieden levert de school een belangrijke bijdrage aan een goede basis voor de toekomst. Ik neem er mijn petje voor af.
 

Nieuwe reactie inzenden