U bent hier

Blijkbaar is het onderwijs te leuk!

CNV Onderwijs is vorige week in de openbaarheid getreden met de uitslagen van een onderzoek onder leerkrachten tot 35 jaar. De resultaten zijn schokkend, aldus de persberichten daarover. De helft van de jonge leerkrachten overweegt te stoppen met dit vak. Zo’n krachtig geluid van de noodklok verdient natuurlijk aandacht, want als dit waar is, heeft de onderwijsarbeidsmarkt een fors probleem.

Het is een bekende truc om door de onderzoeksmethode ter discussie te stellen de resultaten van een onderzoek te negeren. Toch ontkom ik hier in dit geval niet aan. Bij suggestieve vraagstelling moet je wel resultaten krijgen die in hoge mate verontrustend zijn. De eerste drie vragen zijn zakelijk, en gaan over de feiten (ervaring, soort contract, soort onderwijs). Maar in de vragen 4 tot en met 10 gaat het mis.

Drie voorbeelden.

6. Ik grijp alles aan om mezelf te laten zien, maar toch voel ik geen erkenning van de school. Herkenbaar of niet herkenbaar? Ongeveer een derde van de respondenten vindt dit herkenbaar. Tweederde gelukkig niet. Wat is er mis met deze vraagstelling? Allereerst bevat hij twee beweringen, en dat is altijd verwarrend. En dan, wat is jezelf laten zien eigenlijk? Er zijn buiten het onderwijs wel beroepen waarin dat letterlijk genomen moet worden, maar hier wordt waarschijnlijk bedoeld dat de betrokkene hard werkt, ook nog innovatief is en daarmee binnen de school probeert enige aandacht te trekken (eerste bewering).

De erkenning van de school blijft blijkbaar echter uit (tweede bewering). Van wie verwacht de respondent die erkenning? Van collega’s, van de leidinggevende, van ouders? En in welke vorm? Kortom, een zo multi-interpretabele vraag als deze leidt onvermijdelijk tot even multi-interpretabele en daardoor nietszeggende antwoorden. Waarom is niet onderzocht welke competenties men graag herkend zou zien? Een goed competentiebeleid maakt dat trouwens vrij snel zichtbaar, zeker als dat deel uitmaakt van een degelijke gesprekkencyclus. Meer dan eens hebben we vanuit de Besturenraad leidinggevenden kunnen helpen bij het vormgeven daarvan, en dan blijven de aan- en afwezigheid van competenties zeker niet onopgemerkt.

Het tweede voorbeeld. 8. De werkdruk op mijn school is te hoog. Herkenbaar of niet herkenbaar? Deze uitermate normatieve vraag – te hoog – gaat volledig voorbij aan de elementen waaruit werkdruk is opgebouwd. Enerzijds zijn er de objectieve componenten betrekkingsomvang en opgedragen taken, die leiden tot werkdrukte (te veel werk). Dat zijn de knoppen waaraan je kunt draaien als leidinggevende.

Daarmee ben ik ook bezig als ik met schooldirecties en PMR’en het taakbeleid help vormgeven. Anderzijds zijn er de subjectieve componenten als belastende factoren of omstandigheden binnen het werk en de (individuele) belastbaarheid, die leiden tot de te belastend werk. Werkdrukte en te belastend werk samen leiden tot een ervaren werkdruk. Als je de vraag stelt zoals hij hier gesteld is weet je nog niets.

Tenslotte, op vraag 9, Ik denk er over na om te stoppen als leraar, geeft 13,9 % aan daar inderdaad over na te denken, 54,2 % denkt daar niet over na, en hier is ook een derde keuze mogelijk, twijfel genaamd, en goed voor 31,9 %. Waarover twijfelen deze respondenten? Over stoppen of doorgaan? Dan hadden ze ja in moeten vullen. Of twijfelen ze over het nadenken daarover? Het zou de moeite waard zijn om ook te onderzoeken of scholen met een goed levensfasebewust personeelsbeleid en goede inwerkprogramma’s voor startende docenten daar ander op scoren dan de scholen die dat nog niet ontwikkeld hebben.

Voeg daarbij dat controlevragen ontbreken, en dat in het onderzoek het basisonderwijs ruim oververtegenwoordigd is – 524 van de 631 respondenten werken. Toch maakt CNV Onderwijs wereldkundig dat bijna de helft – volgens de kop van het bericht de helft – van de jonge leraren overweegt te stoppen. Wat moeten jonge mensen die overwegen het onderwijs in te gaan hier nu van denken? Die zullen zich toch wel drie keer bedenken voor ze zich inschrijven bij een lerarenopleiding. Men had ook kunnen melden dat ruim de helft niet dènkt aan stoppen. Blijkbaar is het onderwijs daar veel te leuk voor!

Reacties

Door Johne497 op 4 jul 2014 | 11:44

Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are fastidious in support of new viewers. ckeebkbbecec

Door Johnf223 op 4 jul 2014 | 11:44

Dead written subject material, Really enjoyed studying. bccfbgceeedg

Nieuwe reactie inzenden

Kees Jansen

jurist
0348 74 44 34