U bent hier

Met hetzelfde gemak Europees aanbesteden

De wezenlijke verschillen tussen meervoudig onderhands en Europees aanbesteden zijn minder groot dan u denkt. De eerste wordt onterecht als “lichter” bestempeld.

Er wordt met enige regelmaat gekozen voor een meervoudig onderhandse procedure, één waarbij u zelf kiest voor een aantal (tussen de drie en vijf) leveranciers die mogen inschrijven op de opdracht. Maar het argument voor het kiezen van zo’n meervoudig onderhandse aanbesteding, mag nimmer zijn het willen ontwijken van de Europese procedure.

Onterecht wordt deze onderhandse procedure als lichter bestempeld. U moet namelijk ook bij meervoudig onderhandse aanbesteden de hoofdpijlers van het aanbesteden in de gaten te houden. Zo moet u transparant, objectief, non discriminatoir en proportioneel handelen. Dit houdt concreet in dat u van tevoren inzage geeft in de gunningscriteria, tijdens de looptijd iedereen van dezelfde informatie voorziet en dat u achteraf evalueert met de leverancier waarom en hoe u tot uw gunningsbesluit bent gekomen en op welke basis. 

Bij onderhandse aanbestedingen is er geen verplichte stand still periode (periode van 20 dagen na voorlopige gunning). Maar vergis u niet: uit jurisprudentie blijkt dat ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen inschrijvers de kans moeten krijgen bezwaar te maken tegen het gunningsvoornemen. Dat oordeel is gegrond op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Scholen doen er daarom goed aan ook bij een meervoudig onderhandse procedure de bezwaartermijn toe te passen. 

U leest het al; de procedures verschillen niet veel van elkaar. Belangrijkste voordelen van meervoudig onderhands aanbesteden zijn de mogelijkheid om zelf een aantal leveranciers te kiezen - overigens ook niet vrij van regels - en het verkorten van de looptijd, waarbij wel rekening gehouden moet worden met een redelijke termijn voor inschrijvers om een offerte op te stellen die samenhangt met de aard en grootte van de opdracht.  

Maar de keuze voor een procedure zou moeten afhangen van uw inkoopbehoefte en de manier waarop u denkt het beste de markt te kunnen bevragen. 

Heeft u vragen over deze specifieke procedures of andere inkoopvragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag. 

Nieuwe reactie inzenden

Joost Rog

adviseur inkoop en aanbesteden
0348 74 41 64