U bent hier

De aanbestedingswet omzeilen? Juist niet!

De vraag die mij als inkoper het meest wordt gesteld is om de aanbestedingsregels op een creatieve manier te omzeilen. Hierbij doelt men voornamelijk op het kiezen van een lichtere inkoopprocedure. Europees aanbesteden is nog altijd een ondergeschoven kindje waarvan veel mensen vinden dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Veelgehoorde argumenten om van de procedure af te wijken zijn: het kost veel tijd / je hebt geen invloed op de uitkomst / aanbesteden vergt veel expertise.

Wees naast doelmatig ook rechtmatig en in control

Nu zijn deze argumenten natuurlijk niet geheel te negeren en begrijp ik deze weerstand, maar graag laat ik u een andere kant zien. 

Het is immers zo dat niet de procedure an sich veel tijd kost, het meest tijdrovend is de bepaling van de inkoopbehoefte. En dit is altijd belangrijk, aanbesteding of niet. Als u grip wilt krijgen op de uitkomst moet er uitgebreid zijn nagedacht over hoe en wat en tegen welke condities u wilt inkopen. Daarnaast is het goed om vanuit de huidige situatie te kijken naar welke gewenste situatie u toe wilt. Op deze manier bent u meer beleidsmatig en visionair bezig met inkoop. 

Wij merken steeds vaker dat niet-rechtmatig geschiedde aanbestedingen kunnen leiden tot een afkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening. Het niet ontvangen van een dergelijke verklaring kan een behoorlijke domper zijn. 

Naast praktische zaken waar u rekening mee moet houden, heeft een aanbesteding ook veel positieve eigenschappen. U denkt na over de uitkomst en hoe het proces idealiter moet worden ingericht. U stelt niet alleen eisen aan de prijs, maar ook aan de kwaliteit van het product en/of de dienst. En omdat de markt zo breed wordt benaderd, wordt u vaak verrast door de mogelijkheden. 

Voor wat betreft de expertise: ik of een van mijn collega’s helpen u graag een aanbesteding in te richten en/of te doorlopen. Wilt u een keer sparren? Ik kom graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Neem gerust contact op met mij.

Reacties

Door René van der Thiel op 16 okt 2015 | 12:39

Dag Joost,

Als kleine school (zelfstandig bestuur) moet ik meelopen met de regels die voor de grote scholen zijn bedoeld. Kijkend naar de aanschaf van boeken, is er dus ook een Europese aanbestedingsgrens en komt er ook een nationale aanbestedingsgrens aan. Wij beheren de boeken al jaren zelf voor de school en middels de bijdrage van het rijk en een aanvullende ouderbijdrage heb ik dus al jaren een route via Heutink die ons uitstekend en scherp qua prijs bediend. De jaargrens overschrijd ik niet maar de meerjarengrens waarschijnlijk wel. Hoewel deze laatste niet expliciet wordt gemaakt volgens mij.

De vraag is hoelang we dit op deze wijze kunnen blijven volhouden om niet door de accountant op de vingers getikt te worden dan wel we uiteindelijk toch gedwongen naar de twee grootste aanbieders te moeten. Kun je mij hierover bijpraten in een sparringsmoment hierover?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,
René van der Thiel
dir. Sancta Maria Mavo

Nieuwe reactie inzenden

Joost Rog

adviseur inkoop en aanbesteden
0348 74 41 64