U bent hier

Verus introduceert de Verus Gebiedsscan

De populariteit van de stad ten opzichte van het platteland is continu in beweging. De afgelopen jaren trokken er meer mensen naar de stad en liep het platteland leeg. Maar door het woningtekort en de daardoor oplopende prijzen kiezen gezinnen met kinderen steeds meer voor de periferie. Daarnaast heeft de coronacrisis als effect dat we niet ‘per se’ dicht bij de stad hoeven te wonen. Wat is het effect van de situatie qua woningmarkt en de coronacrisis op de leerlingaantallen en leerlingenstromen van jouw school? Met de Verus Gebiedsscan zetten we voor jou de cijfers op een rij en brengen we de situatie voor je in kaart.

Van stad naar land?

In onze praktijk merken we per saldo dat de verhuisbewegingen uit de stad van gezinnen met jonge kinderen sterker worden. Enerzijds gaan ze meer naar de uitleglocaties die rondom de stad worden aangelegd (bouwen voor leegstand?). Anderzijds is het door de stijgende woningprijzen ook noodzakelijk om buiten de stad in de periferie (of verder) te gaan wonen. Noodzakelijk, en wellicht inmiddels ook wenselijk omdat na de coronacrisis blijkt dat een groot deel van de ouders meer thuis kan en wil werken. Ook vanuit dorpen worden de ontwikkelingen zichtbaar: na jarenlange afname van het aantal kinderen en het afstoten van onderwijslocaties, is er nu (mede door nieuwbouwgebieden die ook rond dorpen in allerijl uit de grond worden gestampt) soms juist sprake van ruimtetekort.

Veranderingen qua schoolkeuze

Ook zonder de ontwikkeling op het gebied van de woningbouw, woningprijzen en coronacrisis blijven leerlingaantallen en leerlingenstromen zich ontwikkelen. Voor welke scholen kiezen ouders/leerlingen, wat zijn dat voor scholen en hoe verandert dat? Binnen het basisonderwijs kan een andere school op basis van denominatie of een bepaalde profilering in de wijk opeens ‘populair’ worden. En in het voortgezet onderwijs kiezen de kinderen uit een groot dorp tussen 2 scholen voor voorgezet onderwijs ‘opeens’ voor de één in plaats van de ander.

Effect op leerlingenstromen

De vraag is of bovenstaande ontwikkelingen ook al zichtbaar zijn in uw omgeving. Is het aantal leerlingen per 1 oktober een stuk hoger of lager dan verwacht? En waar wordt dat door veroorzaakt? Zijn er veel kinderen uit de wijk verhuisd of is het juist toegenomen? Is dezelfde ontwikkeling zichtbaar qua leerlingen van uw school? Is de instroom van 4-jarigen of leerlingen in leerjaar 1 alweer hoger of lager dan verwacht? Gaan er wellicht meer kinderen uit het eigen voedingsgebied naar andere scholen? Of: weet je jaarlijks iets qua aandeel van de concullega in de wijk af te snoepen of andersom? En tot slot: wat betekenen de ontwikkelingen voor de toekomst van de school, ook in relatie tot profilering, personeel en huisvesting?

De Verus Gebiedsscan

Met een Verus Gebiedsscan krijgt u in een overzichtelijke presentatie van ongeveer 15 sheets cijfermatig en middels kaartmateriaal (Verus Viewer) inzicht in de ontwikkeling in en om de wijk. Het doel van de Verus Gebiedsscan is om de bewustwording onder directeuren te vergroten, om (ook voor de bestuurder) inzichtelijk te maken wat er gebeurt en welk effect dat heeft voor de toekomst.

Heb je interesse in een Verus Gebiedsscan? Of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs bedrijfsvoering & infrastructuur:

Nieuwe reactie inzenden

Jelmer Dekker

analist / adviseur scholenplanning
0348 74 44 85