U bent hier

Papieren tijger wordt wetsvoorstel

Hij schrijft het zelf: voor veel schoolbesturen betekent dit niets nieuws. En het is mijn overtuiging dat de schoolbesturen voor wie staatssecretaris Dekkers jongste wetsvoorstel wél iets nieuws betekent, de verplichtingen in die wet helemaal niet nodig hebben.

Dekker wil pesten op school voorkomen en stuurde deze week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer met daarin drie verplichtingen, waaronder het voeren van sociaal veiligheidsbeleid (doen de scholen al) en monitoren van die veiligheid (doen bijna alle scholen al). 

Nieuw is feitelijk dat door deze wetswijziging de inspectie scholen erop kan afrekenen als ze niet voldoen aan de “vergaande inspanningsverplichting” om zorg te dragen voor de veiligheid van leerlingen en een veilig schoolklimaat op hun scholen. 

Want, schrijft de staatssecretaris van onderwijs in de memorie van toelichting: “Vaak beperken deze afspraken zich tot een verzameling van protocollen en verwordt het tot een papieren tijger.”

Om de vergaande inspanningsverplichting aan te tonen moeten scholen de onderwijsinspectie kunnen uitleggen dat de door hen gekozen methode bewezen effectief is en vindt monitoring plaats met een gestandaardiseerd instrument.

Dekkers oplossing voor de papieren tijger is… een papieren tijger. Hij noemt het actieplan sociale veiligheid op school van de sectorraden en zijn wetsvoorstel “beide onmisbaar bij het tegengaan van pesten”. Maar een wetsvoorstel en actieplan zijn hartstikke misbaar. 

Onmisbaar is dat ouders, kinderen, school, leraren, jongeren en wie er verder ook maar betrokken is bij de school, ervan doordrongen zijn dat die school een plek is waar je het met elkaar veilig houdt. Natuurlijk kun je bewustwording daarover stimuleren. Maar meer papier, cijfers en toezicht vormen nooit de echte oplossing. 

Dan is er nog iets wat mij stoort. Dit schrijft Dekker: “Het doel is dat de school een plek is en blijft waar ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe sturen, leraren graag werken en waar jongeren graag naartoe gaan, om te werken aan hun toekomst.”

Wat denkt onze staatssecretaris? Dat er scholen niet alles aan gelegen precies dit te zijn: een veilige plek? Uit een ledenpeiling van de AVS blijkt dat ruim 90% van de schoolleiders vindt dat de politiek zich te veel bemoeit met zaken die bottom-up geregeld kunnen worden op school. Het paternalisme dat spreekt uit de zin hierboven, lijkt me daar een voorbeeld van. 

Intussen gelooft Dekker echt de wereld een beetje mooier te maken met zijn papieren tijger. Tenminste, als ik hoogleraar Paul Frissen mag geloven: “In Nederland leeft de diepe overtuiging dat als we iets maken, als we het opschrijven, als we een regel hebben… de wereld zich ernaar gaat gedragen. In den Haag denkt men dat als een wet is aangenomen, de wereld veranderd is.” 

Reacties

Door Greet Stulp op 14 feb 2015 | 16:26

Opnieuw wordt de leerkracht gedwongen zijn beperkte tijd aan de verantwoording te besteden. Opnieuw een papier op de grote stapel die er al ligt, zucht een leerkracht: "Ik zie door die papieren het kind niet meer."
Door de verantwoording die op alle niveaus en op alle items wordt gevraagd, slaat de bewustwording en de menselijke maat dood. Gedrag laat zich niet dwingen, gedrag laat zich leiden door bewustwording in de interactie. Dit heeft met mensen te maken. Elke actie veratwoorden staat deze interactie in de weg. Ik zou zeggen: "Beste staatsecretaris, kom eens vaker in de klas". Kijk, luister, denk en voel met een open blik, een open hart en een open wil. Misschien komt u dan van veel kennis in de fase van wijsheid.
Want dat heeft het onderwijs van de toekomst nodig.
In het onderstaand filmpje spreken mensen van allerlei leeftijden, van allerlei maatschappelijke standen hetzelfde uit: zie het kind als mens!
www.youtube.com/watch?v=PNG8MUKRi5Q&feature=player_embedded

Nieuwe reactie inzenden