U bent hier

Jij. Menselijk kapitaal op de ranglijst

Waartoe ontwikkel jij jouw talent? Of dat van kinderen? Voor een koppositie in een ranglijst? Het kabinet gaat aan de slag met een nationale skills strategie om ons land in de top vijf op de human capital-ranglijst te krijgen. Met jou als menselijk kapitaal.

De ambitie om hoog in die lijst van het World Economic Forum te belanden, wordt op verzoek van VVD-Kamerlid Duisenberg ingezet. Ons land staat nu op nummer acht.

De onderwijsbewindslieden zeggen toe te komen tot een breed gedragen visie “hoe we in Nederland het talent van mensen kunnen ontwikkelen en tot bloei laten komen”. Want “talent van mensen ontwikkelen en tot bloei brengen vormt de sleutel tot welvaart”. 

Leren, vaardigheden en inzetbaarheid, daarover gaat de human capital index. En die elementen komen aan bod in een nog te ontwikkelen nationale skills strategie waarbij ook de Onderwijsraad betrokken wordt. Het onderwijs moet dus gaan bijdragen aan het vergroten van ons menselijk kapitaal.

Deze week las ik ook een verhaal van Sander Dekker over Effectieve Leerroutes (ofwel: hoe jaag ik leerlingen zo snel mogelijk door een school?). De voornaamste conclusie is dat zittenblijven niet effectief is omdat het in de meeste gevallen niet bijdraagt aan verbetering van de leerprestaties van leerlingen. Onze staatssecretaris heeft het hierbij nadrukkelijk óók over doorkleuteren, want die vijfjarigen vormen, samen met de bovenbouw van het vo, de grootste groep zittenblijvers. Over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters geen woord als de staatssecretaris schrijft: “Als leerlingen vertraging oplopen of niet de mogelijkheid krijgen te verrijken en te versnellen wanneer dat wel een optie zou zijn, wordt de onderwijstijd niet optimaal ingezet.”

De vraag die in mij opkomt is: waarmee willen we dat het onderwijs onze kinderen verrijkt? En waartoe willen we dat het onderwijs onze kinderen verrijkt? Als onze scholen het vehikel worden waarop we de race rijden naar een toppositie in een lijst van landen die hun menselijk kapitaal op orde hebben, zetten de onderwijsbewindslieden in op de verkeerde verrijking.

Reacties

Door Simon Bax op 8 jan 2016 | 13:32

Jouw laatste opmerking is inderdaad een voorbeeld van hoe de leefwereld wordt gezien als dienend aan de systeemwereld, terwijl dit natuurlijk de omgekeerde wereld is. En bij doorvragen zal dan ook blijken dat de 'onderwijsbewindslieden' het eigenlijk niet zo bedoelen (maar wel zo organiseren). Het is kennelijk een hele uitdaging om beleid te ontwikkelen waarbij het overduidelijk is dat de systeemwereld dienend is aan onze leefwereld. Toch lijkt het mij wel een interessante gedachte om te komen tot een 'Human Capital Index'. Niet om menselijk kapitaal in euro's te kunnen uitdrukken, maar om een gemeenschappelijke begrippenkader en daarmee taal te ontwikkelen rond de vraag: hoe kan een mens betekenisvol zijn voor zichzelf, een ander en zijn omgeving? Naar mijn idee een prettig handvat om alle investeringen en inspanningen die plaatsvinden binnen de systeemwereld te onderzoeken op hun bijdrage aan een aansprekende en veerkrachtige leefwereld. Aangezien onderwijs van nature een plek is waar systeem- (professionals) en leefwereld (gezinnen) elkaar overlappen, lijkt het mij voor Verus een mooi thema om werk van te maken. Bij deze in ieder geval het aanbod van mijn kant om hier ook een bijdrage aan te leveren... #alleensamen
http://kennisnetjeugd.nl/blog/13-1-gezin-1-plan-1-taal

Door Hester van de Kaa op 14 jan 2016 | 13:38

Eens met jouw analyse van leef- en systeemwereld. En dat is een thema waar Verus hard aan werkt: Goed onderwijs en kwaliteit. Elke school moet weten wat goed onderwijs is, waartoe zij opleidt. 

Nieuwe reactie inzenden