U bent hier

Geld voor vermindering werkdruk OK, maar niet automatisch meer formatie…

Bestedingsdoel

Maar daar zijn die middelen toch voor bedoeld? Dat klopt ook. In de meeste gevallen... 
De besteding kan per school verschillen, samen met de leidinggevende (directeur of schoolleider) wordt met het team overlegd welke maatregelen worden gekozen om de werkdruk te verminderen. Hoewel er ook andere bestedingsmodelijkheden zijn, zal in de meeste situaties worden gekozen voor een aanvulling op de bestaande formatie. Tot zover is het helemaal duidelijk.

Heden en verleden

De extra middelen om de ergste werkdruk in het primair onderwijs te verminderen zijn zeer recent. 
Het fenomeen werkdruk echter niet. Er zijn vele schoolleiders die in nauwe samenwerking met hun besturen al veel eerder maatregelen hebben genomen om de werkdruk terug te dringen. 
Gezien de soms schrijnende behoefte in scholen wordt veelal sinds enige tijd meer uitgegeven dan wat er aan Rijksbekostiging binnenkomt. Om deze tekorten te dekken hebben besturen er waar mogelijk bewust voor gekozen om desnoods qua exploitatie enkele jaren in de rode cijfers te draaien.

Zorgvuldig afwegen

Mijn stelling is dat, in de situatie waar besturen uit eigen middelen reeds maatregelen hebben genomen om de werkdruk te verminderen, deze middelen niet automatisch mogen leiden tot nóg weer eens extra formatie. Dit zou leiden tot een stapeleffect. 
De middelen zijn in deze gevallen juist bestemd ter dekking van de eerder geïmplementeerde maatregelen. Juist in deze periode van het jaar, waarin de formatie voor het komend jaar wordt bepaald, is het van groot belang om in uw eigen organisatie deze afweging zorgvuldig te maken.

Verus Bedrijfsvoering & Infrastructuur kan u een sparringsgesprek aanbieden waarin we nader kunnen spreken over uw formatieplanning, personeelsstromen, planning van scholen en de financiële situatie van het bestuur. Uiteraard kunt u ook andere onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering aan de orde stellen. Zo’n sparringsgesprek is voor leden van Verus altijd gratis. Indien u hier interesse in heeft, komen wij graag bij u langs.

 

Nieuwe reactie inzenden

Genno Wolthers

adviseur bedrijfsvoering en financieel beleid / verenigingsadviseur
0348 74 44 38