U bent hier

Werkelijk sociaal beleid mogelijk, bij duidelijker geldstromen

Er zijn nu eenmaal kinderen die geen gelijke kansen hebben. De oorzaak van hun achterstanden zijn minder ontwikkelde cognitieve vermogens of vaardigheden, taalachterstand omdat Nederlands niet de voertaal thuis is, armoedegezinnen en wonen in kansarme wijken, vechtscheidingen en andere omstandigheden. 
Wat doen wij als school? We kijken hoe we een kind, onze leerling, ons (school)kind, gelijke kansen kunnen bieden door extra hulp, door extra voorzieningen te treffen. Dat gebeurt waar mogelijk gewoon door de docent in de klas. In een aantal gevallen is er extra geld nodig om expertise te organiseren. Deze extra inspanning noemt de overheid passend onderwijs.
 

Het hoort niet uit te maken waar het geld vandaan komt

De school wil elk kind in gelijke positie brengen. En dan maakt het ons als school niet uit waar dat extra geld vandaan komt, toch? Wij doen alles wat mogelijk is om ons kind met achterstand of handicap in gelijke positie te brengen. Voor ons is alles sociaal beleid, beleid gericht op gelijke kansen. 
 

Huidige opzet van financiering is verjaard

Waar komt het geld voor extra ondersteuning vandaan? Naast het geld voor passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband krijgen scholen:
  • Extra achterstandsmiddelen. Deze worden verstrekt op historische gronden en komen voort uit allerlei geldstromen die oorspronkelijk gebaseerd zijn op declaratiebasis. 
  • Geld van Jeugdzorg. Afkomstig van een ander ministerie. 
Het is een wirwar van geldstromen. En die worden in de toekomst nog complexer als de nieuwe regering een verdere integratie met voorschoolse voorzieningen en Kindcentra stimuleert. De complexheid van onderwijs, door vele oorzaken en verschillende voorzieningen, stelt onderwijsbestuurders voor menig hersenkraker.
 

Sociaal onderwijs biedt nieuwe uitdagingen

Ik zou zeggen: Geef een sociaal budget aan het schoolbestuur. Laat het bestuur in eerste instantie zelf, en vervolgens met gemeenten en ander onderwijs het beste aanbod bepalen. Dat zou het zo veel makkelijker maken. Dat is meer vrijheid voor onderwijs. Eén integraal sociaal beleid, daar pleit ik voor.
 

Laat de overheid beleid afstemmen op het sociale opdracht van school

Heeft een bundeling van geldstromen geen gevolgen voor de huidige gebruikelijke, op basis van landelijke gelijkschakeling verstrekte middelen? Natuurlijk, dat landelijk beleid moet losgelaten worden. Lastig voor de overheid. Lastig voor onderwijsinspectie die verder moet zonder landelijk toezichtkader. 
Maar het is niet onmogelijk. Er is wetgeving die gelijke behandeling van het kind afdwingt. Scholen hebben zorgplicht. Er komt, als het aan deze Regering ligt, leerrecht (was dat er al niet?). Kijk wat nodig is om die plaatselijke extra aandacht te bekostigen. De school kan oordelen of ze aan de wet kunnen voldoen. De budgetten zullen naar inzet flink verschillen maar of ze procentueel per regio zo uiteenlopen? Alleen bij opvallende optelsom van achterstanden mag wel verwacht worden dat de overheid extra bijspringt.

Nieuwe reactie inzenden