U bent hier

Onderwijsvernieuwing dankzij de krimp

Waarom iets veranderen als het goed werkt? Zo een houding kun je hebben zolang je een gezonde school hebt, maar het gaat knellen als er steeds minder leerlingen komen. Evenveel docenten terwijl de inkomsten dalen. Dan moet je wat…

Overleven, niet vernieuwen

Opnieuw naar je onderwijs kijken is heel lastig als je bestaande zekerheden overboord moet zetten. In bestaande situaties wordt nogal eens de gemiddelde schoolgrootte ingezet om een school die onder de gemeentelijke opheffingsnorm zakt, overeind te houden. Ingrijpende maatregelen door klassen bij elkaar te zetten, scholen die voortaan als nevenvestiging verder gaan, besturen die risico’s delen en kleine scholen samenvoegen met een ander bestuur… het zijn allemaal maatregelen om het hoofd boven water te houden. Overleven, niet vernieuwen.

Want al deze maatregelen leiden nog niet tot een andere cultuur of werkhouding. Daarvoor is, naast het anders inrichten van je onderwijs, een nieuwe kijk op de motivatie van je team en leerlingen nodig. Een nieuwe visie.

Kleine school, excellent onderwijs

Het lukt nieuwkomers met (nog) weinig kinderen en personeel om excellent onderwijs te leveren. Hoe doen ze dat? Bovenbouw helpt onderbouw, veel coaching van de docenten en vooral een adequate digitale omgeving blijken dit mogelijk te maken. En niet te vergeten: bevlogen teams en leiding.

Het vo moet eraan geloven

Was krimp tot nu toe een zaak voor de basisscholen, ook het voortgezet onderwijs moet er nu aan geloven. Ook hier dwingt leerlingenverlies ertoe de oude gewoonten los te laten. Zo worden kernvakken (taal, wiskunde) in jaargroepen en niveau georganiseerd terwijl andere vakken een combinatie van niveaus zijn (havo en vwo bijvoorbeeld) of van jaren (4 en 5 vwo bijvoorbeeld). 

In het vmbo zijn de verschillende afdelingen (en niveaus) al in toenemende mate voor gelijke vakken gecombineerd. 

Ben jij een voorbeeld voor anderen? 

Maar met krimp in het vooruitzicht zie ik ook prachtige voorbeelden van vo-scholen die in de krimp een kans voor vernieuwing zien. Gelijk het po worden in het vo zelfsturende en meerdaags zelfcorrigerende lesprogramma’s ingevoerd om zo tijd vrij te spelen voor individuele coachende taken van de leraar of extra zorgtaken. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs werken ook intensiever samen, zorgen voor doorgaande leerlijnen, vo-scholen zetten bredere brugklassen op of laten hun docenten gastcolleges geven op de basisschool om kinderen te laten wennen aan meer gezichten voor de klas, straks in het vo.

Het mooie van Verus vind ik dat hier een schakelstation ontstaat om vernieuwingen bij de leden onder de aandacht te brengen. Dit nieuwe elan geeft enorm veel hoop op een toekomst voor een bij de tijd zijnde vernieuwend christelijk onderwijs. Ben jij zo’n mooi voorbeeld van onderwijsvernieuwing in de krimp? Of wil je leren van een ander? Neem contact met me op.

Nieuwe reactie inzenden