U bent hier

Onderwijs moet soms regie nemen én geven

Het onderwijs moet het belang van het kind als uitgangspunt nemen. Dat is de kern van passend onderwijs. In de praktijk betekent dat in je eigen regio kijken hoe en door wie je aan de zorgvraag kan laten voldoen. Het maatschappelijk belang moet daarbij boven het institutionele uitgaan.

Als onderwijsdoelen en het ontwikkelplan van een kind verbonden moeten worden aan zorg en welzijn, is het onderwijs genoodzaakt de regie en het initiatief te nemen. Bijvoorbeeld in het geval dat de leerling zich alleen met behulp van een zorgverlener in de school kan verplaatsen of als bij psychische klachten een kind onder schooltijd regelmatig een zorgverlener nodig heeft.  

Budgetten

Groot obstakel en sterk sturend blijken keer op keer de verschillende potten met geld. Niet alleen binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, maar zeker ook tussen onderwijs en zorg. Daarover sprak de Onderwijscommissie vorige week tijdens een debat over onderwijs en zorg. Kamerlenden voelen er wel voor het mogelijk te maken dat de budgetten van (maatschappelijke) zorg en onderwijs gebundeld kunnen worden met als doel regel- en bureaucratische lasten te verminderen. Dat betekent dus: regie in één hand of de inzet vanuit één collectieve pot.

Voorkeurssynergie

Eerste vraag is dan natuurlijk: waar komt de verantwoordelijkheid voor dat geld te liggen? Het antwoord is: er komt voorkeurssynergie. Dat betekent dat afhankelijk van de keuzes die plaatselijk worden gemaakt, (jeugd)zorg of onderwijs verantwoordelijk is voor regie over een leerling en dus over de pot met geld. Zo wordt regie nemen gekoppeld aan doorzettingsmacht. En die doorzettingsmacht wordt volgend schooljaar sowieso verplicht zodat elke leerling binnen de afgesproken weken van onderwijs en zorg verzekerd is.

Nemen en geven

Het samenwerkingsverband moet dus afspreken wie voor de doorzettings­macht verantwoordelijk is: Durf de regie te nemen én te geven. Daarbij dienen we te bedenken dat de leraar niet de verantwoordelijkheid kan dragen (Laat de leraar leraar zijn). Koppel de regie aan een specialist of team van specialisten en doorzettingsmacht aan een schoolbestuur vanwege zorgplicht (of afgeleid daarvan: aan het samenwerkingsverband).

Waar de doorzettingsmacht en regie ook komen te liggen, bij de school zelf of bij een zorginstelling: als het maar in belang van het kind is.

Nieuwe reactie inzenden