U bent hier

Laten we de school verdwijnen?

Als we binnenkort programma’s krijgen die de leerling zelfstandig begeleiden en corrigeren, is de school dan nog nodig? Of wordt ze dan een instituut voor coaching en onderwijs op afstand? Zijn we er nog op tijd bij om niet digitalisering de inrichting van het onderwijs te laten bepalen?

Digitalisering biedt prachtige kansen om de zwakke schakels van ons huidige onderwijsstelsel op te lossen. Gapende kloven tussen schoolsoorten, de sterke scheiding tussen beroeps- en algemeen vormend onderwijs en de versnippering van voorzieningen kunnen worden overbrugd als individuele routes doorlopende leerlijnen mogelijk maken.

Toekomstmuziek zegt u? Kijk eens op hoeveel plekken er al gewerkt wordt met ‘flipping the classroom’, MOOCs (massive open online course), probleemgestuurd onderwijs of ‘blended learning’. En de voordelen zijn groot: zo sluit het leerproces beter aan bij de kennis van de leerling en verbeteren nieuwe vormen en middelen de motivatie en daarmee de resultaten. Digitalisering is bovendien een noodzakelijke ontwikkeling voor ons onderwijs dat opleidt voor beroepen die straks geautomatiseerd zijn (volgens onderzoek van Deloitte uit september 2016 geldt dat voor 42,3% van de beroepen waarvoor het MBO opleidt, 19,3% van het HBO en 10,4%).

Maar in dit snel veranderende, digitaliserende onderwijs geven traditionele morele kaders minder richting.

Onomkeerbaar

Juist nu, terwijl de digitalisering van het onderwijs onomkeerbaar is, moeten scholen zich de vraag stellen hoe zij een goed evenwicht vinden tussen kwalificatie, digitalisering, socialisatie en persoonsvorming. Hoe laat je tussen alle geweld van individuele leerroutes zowel het gemeenschappelijke als het individuele perspectief tot zijn recht komen?

Doorlopende leerlijnen en vormingsidealen

Het zijn dringende vragen in een tijd waarin studenten eigen keuzes maken door digitaal colleges in te kopen bij verschillende opleidingen wereldwijd. Diploma’s worden onbelangrijk: cv’s bestaan voortaan uit de verzamelde cursussen in een portfolio. En daarmee verdwijnt De School. En nee, ook het primair onderwijs ontkomt er niet aan na te denken over hoe doorlopende leerlijnen en vormingsidealen zich tot elkaar verhouden.

Noem het onze christelijke opdracht van vorming of het Bildung-ideaal: het onderwijs is er om mensen, zowel individueel én als groep te helpen ontplooien. De samenleving heeft bewuste, gelukkige, verbindende en ondernemende mensen nodig. Mensen met verantwoordelijkheidsgevoel.

Nú stappen zetten

Dat zijn vaardigheden die kinderen en jongeren in individuele, digitale leerroutes niet leren. Daar is een school voor nodig. Die laten we dus niet verdwijnen. Maar de huidige ontwikkelingen noodzaken bestuurders in het onderwijs wel nú stappen te zetten om een nieuw evenwicht te vinden. Een evenwicht tussen individuele leerroutes met gebruikmaking digitalisering en vaardig worden een volwaardig deel uit te maken van onze samenleving. Een gesprek dat nog te weinig gevoerd word.

Reacties

Door Taco Keulen op 21 nov 2018 | 13:20

Meer en meer zullen persoonlijke kwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling (en niet het 'weten') de mogelijkheden en beperkingen van een kind in zijn/haar schoolloopbaan bepalen. Brede vorming, zelfbewustzijn en vertrouwen in jezelf maken het verschil.

Nieuwe reactie inzenden