U bent hier

Er is van alles / Er is weinig mis met bestuur passend onderwijs

Wat is er mis met besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs?
Niets, volgens mij. Van alles, volgens de overheid. Zij dwingt de samenwerkingsverbanden in een systeem waarbij er meer geld aan overhead wordt uitgegeven. 

Nu is het toezicht van de overheid gebaseerd op verkeerde uitgangspunten van goed onderwijsbestuur. De inmiddels demissionaire staatssecretaris Dekker vindt dat ook en heeft aangekondigd dat er een apart toezichtkader op basis van ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur’ komt. 

Onnodig: de inspectie zou zich moeten richten op de plek waar de zorgplicht uitgevoerd wordt. En dat is: op de school zelf.  

Het samenwerkingsverband (SWV) is een middel om geld op de juiste plaats te krijgen. De kinderen waarvoor het passend onderwijsgeld wordt ingezet zijn allemaal ingeschreven op een school van één van deelnemende besturen. Daar legt dat schoolbestuur verantwoording over af, ook aan diezelfde onderwijsinspectie. Het SWV is de werkmaatschappij van de scholen. Een verdeelstation. Niets meer, niets minder.

Er zijn grote verschillen tussen de regio’s als het gaat om de manier waarop de middelen verdeeld worden. Het ene verband verdeeld die op basis van afspraken over historisch gebruik, het ander op basis van het werkelijk gebruik. En dan gebruikt de helft van de regio’s nog een mix van deze werkwijzen. 
Maar deze verschillen in werkwijze staan een goede controle op het resultaat door de onderwijsinspectie niet in de weg. Toch vindt de overheid dat dus niet genoeg! Het bestuur van het SWV moet volgens haar geheel onafhankelijk zijn.

Waarom wil de overheid dat? Wantrouwen dat schoolbesturen het oneens zijn of verkeerde belangen dienen? 

De schoolbesturen willen geen SWV dat zich gedraagt als een schoolbestuur. En de overheid moet dit ook niet willen! Nu leidt dit beleid tot u-bocht constructies (en daar bedoel ik iets lelijks mee). Besturen gaan in aanpalende samenwerkingsverband toezicht houden en andersom. Natuurlijk zijn zo expertise en onafhankelijkheid verzekerd maar het is onnodig ingewikkeld. In andere regio’s worden extra onafhankelijke bestuurders aangesteld. Dat kost geld, geld dat direct besteed kan worden in het primaire proces.

Verantwoording aan de eigen omgeving en overheid, inclusief de medezeggenschap, gebeurt op school. Daar immers zitten de leerlingen en niet in de werkmaatschappij van het SWV. Het besturen van het SWV door een directeur of bestuurder moet toch altijd plaatsvinden onder het gezamenlijk gezag van de schoolbesturen in die regio en onder direct toezicht van die zelfde besturen. 

Schoolbesturen in het SWV zijn en voelen zich verantwoordelijk voor passend onderwijs aan elk kind op de school. Dus stop het wantrouwen. De beginfase van passend onderwijs zijn we voorbij.

Nieuwe reactie inzenden