U bent hier

Benoem basiskenmerken passend onderwijs per regio; gelijke behandeling is het gevolg

In alle regio’s van passend onderwijs hebben de samenwerkingsverbanden (SWV) inmiddels bepaald waar basiszorg eindigt en extra voorzieningen voor passend onderwijs beginnen. Tijd voor SWV’s om hun unieke kenmerken te benoemen en te laten zien wat je belooft en bereikt. Het maakt dan niet uit dat in regio A veel gedragsproblematiek voorkomt en in regio B veel autisme. Het gaat erom of het totaal aan middelen voldoende is om de noodzakelijke extra voorzieningen te realiseren.

Beschuldiging van ongelijke behandeling dreigt

Bij de huidige toekenning van middelen wordt beweerd dat het totaal aan problemen overal gelijk is. Maar hoe weet Den Haag dat? De praktijk is dat het gehele land toegroeit naar een gelijk niveau van middelen en we niet weten of dit genoeg zal zijn om te voldoen aan de bepalingen in de Wet passend onderwijs om kinderen overal gelijke kansen te geven.

Anders gezegd: verschillende keuzes door het land heen leiden tot onvergelijkbare voorzieningen en geven ouders aanleiding een zaak tegen het schoolbestuur te beginnen over ongelijke behandeling. Ik zie het al gebeuren dat ouders met hun kind in regio C protesteren dat in vergelijkbare situaties een kind in regio D tweemaal zoveel aandacht en geld krijgt. Het beschuldigde schoolbestuur in C dreigt die zaak op gelijke behandeling te verliezen.

Benoem de kenmerken van kwaliteit per regio

De hele vergelijking wordt nog complexer als we bedenken dat waar basiszorg (geld dat je voor elke leerling krijgt) eindigt, extra voorzieningen (mogelijk gemaakt door geld uit SWV) beginnen. Een behandeling op eigenheid van elk SWV maakt het gelijktijdig eenvoudiger een integraal beleid te voeren over achterstanden in leeraanleg, door fysieke- of gedragsproblematiek of bijvoorbeeld door de thuissituatie, zoals vechtscheidingen.

Omschrijf richtlijnen van de unieke keuze voor kwaliteit van extra voorzieningen in het eigen SWV. Elk SWV is dan uniek en kan dan beoordeeld worden op aanbod en geleverde kwaliteit. De dreigende hausse van ouders die ontevreden zijn over ongelijke behandeling kan voorkomen worden door meer duidelijkheid te geven over het regionale beleid. De overheid kan aangesproken worden op haar taak onderwijs mogelijk te maken en in een enkel geval bij tekorten bijspringen. De ongewenste gevolgen van verevening kunnen we zo achter ons laten.

Bijeenkomst van de expertgroep Speciaal- en Passend onderwijs voor iedereen

Verus verkent of we onderzoek kunnen doen naar de unieke kenmerken van samenwerkingsverbanden, om zo richtlijnen op te stellen over minimale kwaliteit. We voorkomen dan dat passend onderwijs onnodig in zwaar weer terechtkomt als gevolg van verevening.

Wil u deelnemen aan de expertgroep Speciaal- en Passend onderwijs op 16 januari? Daar denken we samen na over dit onderzoek en praten we u bij over het Verus-onderzoek naar de governance van samenwerkingsverbanden. Meld u aan en wij sturen u een agenda en stukken. Expertgroep Speciaal- en Passend Onderwijs - 16 januari 2018, 16.00 - 19.00 uur - Leerhotel in Amersfoort.

Voor meer informatie en suggesties: Mail naar Freek Pardoel.

Nieuwe reactie inzenden