U bent hier

Toezichthouder en bestuurder, blijf in je rol

Een bestuurder is geen toezichthouder en een toezichthouder is geen bestuurder. Het lijkt zo logisch. Toch zie ik in de praktijk nog weleens dat zowel toezichthouders als bestuurders de verleiding niet kunnen weerstaan om op de stoel van de ander te gaan zitten en zich daar soms zelfs niet bewust van zijn. Rolhygiëne is dan gewenst.

Onder rolhygiëne versta ik alle handelingen en handelwijzen die ervoor zorgen dat de organisatie gezond blijft. In een gezonde organisatie kent ieder zijn rol, voert ieder de rol uit zoals afgesproken (ook als het lastig wordt) en gunt ieder de ander zijn rol. De rol bepaalt onze blik op governancevraagstukken. Rollen vormen daarmee dus een belangrijk instrumentarium.

Vijf aspecten

In vijf blogs ga ik de komende weken in op roldefinitie, rolbesef, rolneming, rolontwikkeling en tot slot een rolaspect dat zelden genoemd wordt, maar zeer bepalend kan zijn op de rolhygiëne: de rolgunning.

 

Ga in gesprek

Aan het eind van elk blog geef ik een korte beschrijving van een casus. Deze casus kunt u als toezichthouder of bestuurder gebruiken om gezamenlijk over in gesprek te gaan. En daarbij kunt u de volgende drie vragen gebruiken:

  • wat gaat hier goed?
  • wat gaat hier niet goed?
  • wat kunnen we hier van leren?

Voert u een dergelijk gesprek liever onder begeleiding? Adviseurs van Verus helpen u graag! Mijn contactgegevens vindt u hieronder

Als opwarmertje geef ik u alvast een eerste casus.

Casus ‘stopzetting dienstverleningsovereenkomst administratiekantoor’

De bestuurder heeft al eens eerder aan de toezichthouders te kennen gegeven dat hij[1], met het oog op de duurzaamheid van de organisatie, het contract met het administratiekantoor wil opzeggen. Hij is niet tevreden over het eerder beloofde maatwerk van het kantoor en het grote verloop binnen het kantoor brengt de continuïteit van de dienstverlening ernstig in gevaar. Enkele van de toezichthouders adviseerden hem destijds dit pas te doen als hij alle administratieve processen goed in kaart had gebracht en een adequaat alternatief achter de hand heeft.

In een memo van de bestuurder aan de toezichthouder leest u dat het contract met het administratiekantoor is opgezegd met ingang van de eerstvolgende maand. In dezelfde memo wordt geen melding gemaakt van de manier waarop de continuïteit in de personeels- en financiële administratie gewaarborgd wordt. U maakt zich ernstig zorgen! Zeker ook omdat u in uw werkzame leven als bestuurder van een welzijnsorganisatie heeft ervaren dat overhaaste besluiten in deze ernstige gevolgen kunnen hebben.

U belt de voorzitter op en verzoekt hem met spoed een vergadering te beleggen om de ontstane situatie te bespreken. U hoopt in deze vergadering het besluit van de bestuurder ongedaan te kunnen maken.

Dit is blog 1 in een reeks over rolhygiëne toezichthouder en bestuurder. Volgende keer: roldefinitie.

 

[1] Overal waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden.

Nieuwe reactie inzenden