U bent hier

Durf jij je rol te pakken als het spannend wordt?

Je bent bestuurder. Je bent je bewust van jouw rol in de organisatie. Maar dan moet er een moeilijke beslissing genomen worden. Lukt het je jouw rol ook daadwerkelijk vorm te geven? Dat is ‘rolneming’.

Rolneming is voor zowel bestuurder als toezichthouder vooral dan van eminent belang als het spannend wordt. Zo moet een bestuurder die voor zijn organisatie een moeilijke beslissing neemt met mogelijk verregaande consequenties, zich niet achter zijn toezichthouder verschuilen, maar als verantwoordelijke zelf zijn mannetje staan. En een toezichthouder die bedenkingen heeft bij het functioneren van de bestuurder, moet dit aan de orde durven en kunnen stellen. Ook als hij aarzelt of collega-toezichthouders die bedenkingen delen of als hij bang is zaken in gang te zetten met mogelijk verregaande consequenties.

Rolneming vergt moed. Het vergt voor je mening uit willen en kunnen komen. Het vergt doen waarvoor je er uiteindelijk bent.

Casus ‘compassie met de bestuurder’

Eén van de leden van het toezichthoudend orgaan maakt zich ernstig zorgen over de efficiency van de organisatie. Het accountantsrapport wakkert de zorg verder bij hem aan. Het lid van het toezichthoudend orgaan besluit zelf in gesprek te gaan met de bestuurder. Uit dit gesprek maakt hij op dat er bij de bestuurder sprake is van handelingsverlegenheid. Bij het bespreekbaar maken hiervan schiet de bestuurder vol en vertelt dat het hem op dit moment ook allemaal teveel is. Er zijn zaken in de thuissituatie die de bestuurder in disbalans hebben gebracht. Het lid van het toezichthoudend orgaan voelt compassie met de bestuurder en besluit een en ander voorlopig nog niet onder de aandacht te brengen bij de overige toezichthouders. De bestuurder is hem dankbaar hiervoor en belooft beterschap.

Deze casus is bedoeld voor u als toezichthouder en bestuurder om gezamenlijk naar aanleiding van de casus het gesprek aan te gaan over rolneming. De volgende drie vragen kunnen daarbij behulpzaam zijn:

  • wat gaat hier goed?
  • wat gaat hier niet goed?
  • wat kunnen we hier van leren?

Voert u een dergelijk gesprek liever onder begeleiding? Adviseurs van Verus helpen u graag!

Dit is blog 4 in een reeks over rolhygiëne toezichthouder en bestuurder 

Lees ook

Nieuwe reactie inzenden