U bent hier

4 tips: Allemaal competente mensen. Zo laat je ze als team werken

Herken je dit? Je hebt een groep van uiterst competente mensen bij elkaar zitten. Maar op de één of andere manier lukt het de groep niet zich als een team te gedragen. Ik geef je vier tips.

Je staat erbij en ziet het gebeuren: frustratie over en weer. Wat de één overdreven gedrag vindt, vindt de ander een gemis in de groep. Wat begint vanuit een gezamenlijke ambitie, dreigt een Babylonische spraakverwarring te worden, waarbij onbegrip en irritatie voortdurend de kop op steken.

En jij voelt je machteloos. Wat te doen?

Ik geef je vier tips:

  1. Ken eerst je eigen krachten en valkuilen
  2. Ken je groep
  3. Zet het team in beweging
  4. Sta soms even stil

Teamontwikkeling is een continu proces dat start met groepsvorming. Bij groepsvorming zijn stadia te onderscheiden als forming, storming, norming en tot slot performing (Bruce Tuckman, stadia van groepsontwikkeling). In veel organisaties wordt het aspect van groepsvorming veronachtzaamd. We denken dat werken vanuit een gezamenlijke ambitie voldoende binding biedt om je als team te kunnen gedragen. Maar daar is meer voor nodig. In de kern gaat het om: ken jezelf, ken je taak, ken de ander (Dolf van den Berg, betrokkenheidsmodel). Verus ondersteunt bij teamontwikkeling. We zetten daarbij Management Drives in.

Ken eerst je eigen krachten en valkuilen

Een goed team is zich bewust van elkaars krachten en valkuilen. Dit begint met de vragen: wat drijft mij, wat levert mij energie op en wat kost mij energie, wat is mijn diepste verlangen (of welk gedrag vertoon ik bij stress-beleving)? Om mensen inzicht te geven in hun persoonlijke drijfveren, vragen we iedereen een online vragenlijst in te vullen. In een persoonlijk gesprek gaan we met ieder individueel in op de betekenis van zijn/haar profiel. Dit is een wezenlijk onderdeel van teamontwikkeling: je kan de ander pas herkennen en erkennen als je jezelf verkend hebt.

Ken je groep

Nadat alle individuele profielen zijn besproken, gaan we als groep in gesprek. De individuele profielen koppelen we tot een groepsprofiel en op basis hiervan onderzoeken we samen zaken als: hoe zijn we complementair? Hoe divers zijn we? Waar krijgen we als groep energie van en welk gedrag leidt bij ons onherroepelijk tot energieverlies? We houden onszelf een spiegel voor: wat maakt ons tot een goed team en wat beperkt ons hierbij? Waar zouden we op moeten investeren en hoe ervaren we het werken in ons team? Op basis van dit bewustwordingsproces ontdekken we perspectieven die ons helpen om een écht team te vormen.

Zet het team in beweging

Om een team beter te laten samenwerken moet het bewegen. We gaan dus van bewustwording naar beweging. Met behulp van Management Drives werkt het team aan een gemeenschappelijke taal, het versterken en benutten van de diversiteit binnen het team. Op basis van een uitgebreide groepsanalyse benoemen we die zaken die we als team willen ontwikkelen, behouden of loslaten

Sta soms even stil

Management Drives is geen tovermiddel. Het is een hulpmiddel om mensen individueel en onderling te leren waar ze goed in zijn en energie van krijgen. Én te zien dat het gedrag van de ander, dat in eerste instantie misschien irritatie opriep, wel degelijk een aanvulling is op het team.

Dit vereist onderhoud en borging. Beoogde resultaten verschuiven soms, zo ook de samenstelling van een team. Om te voorkomen dat je als team het gevoel hebt iedere keer opnieuw te moeten starten, is het belangrijk momenten in te plannen waarbij je samen naar het proces kijkt: zijn we ons nog bewust van elkaars drijfveren? Hebben we voldoende aandacht voor elkaars drijfveren? Hoe zijn we omgegaan met de valkuilen van ons als team? Hebben we behouden en ontwikkeld en losgelaten wat we ons hadden voorgenomen? Tijd hiervoor nemen en coaching inschakelen als dat noodzakelijk is, zijn belangrijke stappen met het oog op borging.

En werkt het?

Een reflectie van één van de afdelingshoofden van een bestuursbureau VO dat door Verus bij teamontwikkeling werd begeleid:

“Nu snap ik pas waarom Karel blijft doorvragen naar ‘het waarom’ van wat we doen. We zijn ieder gedreven om het beste te doen binnen ons takenpakket. Zodanig dat we geen oog hebben voor het groter geheel. Karel heeft geel als belangrijkste drijfveer en is daarmee absoluut een toegevoegde waarde voor ons team. Vreemd hé, vroeger ergerde ik me aan zijn opmerkingen en vragen en nu denk ik: ‘wat goed dat híj die vraag stelt’. Nu we oog hebben voor elkaars drijfveren, heb ik het gevoel dat we veel meer als team opereren, in plaats van als een verzameling van experts.”

Dit is het eerste blog in een serie van drie. Lees over twee weken hoe je als leider mensen in jouw team individueel en als groep in hun kracht zet

Nieuwe reactie inzenden