U bent hier

Deze vijf onderwerpen gaan het onderwijsdebat bepalen in Den Haag

Het kinderpardon, het Klimaatakkoord en een dreigende no-deal Brexit: prominente thema’s, die de politiek in Den Haag in 2019 bezighouden. En dan hebben we nog niet eens de Provinciale en Europese verkiezingen genoemd.

Maar welke onderwijsthema’s die het bijzonder onderwijs raken, spelen eigenlijk een hoofdrol in de Haagse politiek? Welke wetsvoorstellen worden dit jaar behandeld en welke debatten kunnen we verwachten? De belangenbehartigers van Verus zetten vijf onderwerpen op een rij, die in 2019 het debat over het bijzonder onderwijs gaan bepalen in Den Haag.

1. Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ gaat al even mee. Verus is in de afgelopen jaren steeds zeer kritisch geweest op de voorstellen die onder de noemer Meer ruimte voor nieuwe scholen naar de Kamer zijn gestuurd. In het nieuwste wetsvoorstel (dat minister Arie Slob op 2 oktober 2018 voorlegde) is aan een groot deel van onze bezwaren tegemoet gekomen. In de Tweede Kamer hebben verschillende partijen schriftelijke inbreng geleverd. Het debat volgt naar verwachting binnenkort.

2. Lerarentekort

Kleuterjuf Ans (80) staat weer voor de klas. Hoewel ze eigenlijk wilde stoppen als invaljuf, zorgden de griepgolf en het lerarentekort ervoor dat ze nog steeds tussen de kleuters te vinden is. De Tweede Kamer vindt de aanpak van het lerarentekort te mager. Ook onder Verus-leden is de situatie nijpend. Om de urgentie van dit probleem duidelijk te maken, is een onderwijsbrede staking aangekondigd, op 15 maart. Daarmee blijft (de aanpak van) het lerarentekort voorlopig op de Haagse agenda staan.

3. Gelijke kansen 1: Ouderbijdrage

De bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs speelt ook in 2019 een prominente rol in de politiek. Zo dienden kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige bijdrage hebben voldaan, worden buitengesloten van activiteiten. Daarmee is de discussie over (de hoogte van) de vrijwillige ouderbijdrage een sprekend voorbeeld van de bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs. Helaas constateren we ook dat de ouderbijdrage wordt gebruikt om het bijzonder onderwijs verdacht te maken, terwijl vooral het bijzonder onderwijs kansen biedt aan achterstandsleerlingen.

4. Gelijke kansen 2: aanpassing artikel 23 Grondwet

We houden ook het initiatiefwetsvoorstel van Lodewijk Asscher (PvdA) in de gaten. Hij wil van gelijke kansen een grondwettelijke opdracht maken. Asscher liet eerder deze maand op Twitter weten dat hij ernaar streeft zijn initiatiefwetsvoorstel dit voorjaar aanhangig te maken bij de Tweede Kamer.

5. Burgerschapsvorming

Vlak voor het kerstreces liet minister Slob weten dat de ministerraad heeft ingestemd met zijn wetsvoorstel over burgerschapsonderwijs en dat het voorstel voor advies naar de Raad van State is gestuurd. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Burgerschapsvorming is verbonden met de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen en bij uitstek een manier waarop de school vormgeeft aan haar identiteit . Het is dan ook aan de scholen om de inrichting van dit onderwijs zelf te bepalen. Daarbij mag de overheid zeker enige richting geven als het gaat om algemeen aanvaarde waarden van de Nederlandse samenleving. Daarom volgt Verus de discussie rondom burgerschapsvorming op de voet.

Nieuwe reactie inzenden

Dico Baars

adviseur public affairs
0348 74 44 37