U bent hier

Loop geen geld mis: vraag de doelgroepverklaring op tijd aan!

Vorige week schreef ik over de ‘noodzaak’ om de beschikking premiewerkhervattingskas te laten controleren. Deze week het vervolg. Maar let op: Als uw organisatie goed in beeld heeft wie van uw medewerkers een arbeidsgehandicapte status heeft, dan zal deze blog niet nieuw voor u zijn. Is dit niet het geval? Dan kan het nog wel even druk worden zo aan het eind van het jaar.

Krijgt u een oudere uitkeringsgerechtigde of iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Vraag binnen 3 maanden een doelgroepverklaring aan. Bent u te laat, dan loopt u duizenden euro’s per maand mis.

Weet u dat met ingang van 2018 de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking omgevormd worden tot loonkostenvoordelen (LKV’s)? De nieuwe regeling heeft hetzelfde doel als de huidige regelingen: de arbeidsdeelname van deze groepen bevorderen. 

Bij het in dienst nemen van een werknemer die onder doelgroep valt heeft een werkgever recht op een jaarlijkse uitbetaling van € 6.000 voor maximaal drie jaar. Maar let op: alleen in dienst nemen of houden is niet genoeg om voor het loonkostenvoordeel in aanmerking te komen.

Doelgroepverklaring aanvragen via werknemer

Als een werkgever gebruik wil maken van LKV’s, moet hij van de werknemers die onder de doelgroep vallen een doelgroepverklaring in bezit hebben. De werknemer vraagt, afhankelijk van het soort uitkering dat hij geniet voorafgaand aan de dienstbetrekking, een zogenoemde doelgroepverklaring aan bij het UWV of de gemeente. De werknemer kan overigens ook zijn werkgever machtigen om deze verklaring aan te vragen.

In de huidige premiekortingsregelingen zijn doelgroepverklaringen al wel vereist voor de Premiekorting oudere uitkeringsgerechtigden en Premiekorting jongeren, maar nog niet voor de Premiekorting arbeidsgehandicapten. 

Vinkje in de loonaangifte

Zodra de doelgroepverklaring binnen is (en niet eerder), kan in de loonaangifte een vinkje voor het loonkostenvoordeel bij de werknemer worden geplaatst. Voor werknemers waar nu al premiekorting voor geldt, hoeft geen doelgroepverklaring te worden aangevraagd. Bij hen is alleen het plaatsen van een vinkje in de loonaangifte voldoende.

Vraag ‘m binnen 3 maanden aan!

Waar ik u op wil wijzen, is de termijn waarbinnen een doelgroepverklaring moet zijn aangevraagd. Dit is namelijk binnen 3 maanden na aanvang van de dienstbetrekking. De overheid wil met deze beperkte aanvraagtermijn bereiken dat het loonkostenvoordeel niet wordt betaald als een dienstverband al is aangegaan. Een werkgever hoeft op dat moment immers niet meer overgehaald te worden om een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Na de termijn van 3 maanden kan de doelgroepverklaring niet meer worden verstrekt en kan de werkgever dus ook geen enkele aanspraak meer maken op het loonkostenvoordeel in verband met deze werknemer. Ook bij het herplaatsen van een werknemer, moet er tijdig een doelgroepverklaring zijn aangevraagd om voor het loonkostenvoordeel in aanmerking te komen. Tijdig is in dat geval binnen 3 maanden na de herplaatsing van de werknemer.

Het kan ook voorkomen dat het onbekend is of een werknemer die wordt aangenomen, tot de doelgroep van arbeidsgehandicapten behoort. Natuurlijk mag hier 2 maanden na indiensttreding naar worden gevraagd. Vervolgens is er dus nog maximaal een maand om te zorgen dat de doelgroepverklaring wordt aangevraagd.

Kortom; het is opletten geblazen!

 

 

Nieuwe reactie inzenden

Carola van der Meeren-Blokker

adviseur verzekeringen
0348 74 44 30