U bent hier

ER WAS EENS…. (DEEL 6)

Carla Rhebergen vertelt een sprookje. Deze week hoofdstuk 5: Charmkela op pad

Charmkela is weer op weg naar Plezantium. Ze heeft hier nog niet eerder haar magische krachten ingezet. Daarom heeft ze gisteren rondgezworven (ze noemt dat ook wel bavarderen) in Plezantium. Toen ze aankwam viel haar op dat de gouden bal waar de magische driehoek op rust en waar de Vrijplaats bovenop gebouwd is, licht overhelt naar één plek. De gouden bal is aan het overwoekeren met klimplanten en onkruid en verliest zijn glans. “Aha, er is een kloof, een heuse echte kloof en zie de bal doet zijn best om rond te blijven draaien. Ze betaste de gouden bal, keek in de kloof. Ze klom de trappen op naar de Vrijplaats en gaf haar ogen de kost. Al haar magische zintuigen stonden op scherp: wat gebeurt hier, wat vertelden de leerlingen, volwassenen, de gebouwen, de natuur, de kloof, de driehoek en de straten haar? Ze snoof de geur van de stad op, dompelde zich onder. Lang heeft ze onzichtbaar rond de Vrijplaats van Wilfred gewaard. Ze zag blije leerlingen, drukke ouders en leraren. Het hier en nu heeft ze verrijkt met gebeurtenissen uit het verleden. In haar magische bol zag ze een man bezig met klokken in de verschillende klassen, pleisters plakken, telefoon van leraar naar leraar brengen, vuilnis buiten zetten, met de koning in gesprek zijn en een zwarte kat zoeken. Het inzicht kwam pas toen ze begreep wat de functie van de man die ze tot nu toe voor conciërge had aangezien was: hij was dus de directeur en de bestuurder van de Vrijplaats voor Alomvattende Ontwikkeling in Plezantium. 

Onderweg naar de Torenkamer sprak ze ouders, leraren en mensen die rond het oude gebouw woonden. Ze scharrelde onzichtbaar door de school, zag Wilfred de hele dag heen en weer rennen, tussen leraren, aanspraakmakers, bij de raad van Plezantium, bij de Inspectie van Alomvattende Ontwikkeling en in de weer met een zwarte kat. Ze snapte maar moeilijk wat het probleem van de Raad van Licht kon zijn. Natuurlijk, er gingen dingen mis, maar als je gewoon oog had voor de hele context van de school lagen de oplossingen zo voor de hand. 

Met haar notitieboeken vol spreuken onder de arm en haar glazen bol in de tas treedt ze onzichtbaar de Torenkamer binnen zonder dat Wilfred haar aanwezigheid opmerkt. Wilfred lijkt haar een aardige en wijze man met veel idealen over beter Alomvattende Ontwikkeling voor leerlingen. Het lijkt haar duidelijk dat de zaak allesbehalve verloren is; maar ze heeft wel nog vragen. Hoe kan deze gepassioneerde Alomvattende Ontwikkelingsman nu zo uitgeblust zijn? Waar komt die Raad van Licht vandaan? Hoe zitten ze in elkaar? Wat zijn hun magische krachten? En wat wil koning Rinus II nu eigenlijk? En vooral: hoe kan ze de Raad van Licht en Wilfried in extase brengen zodat er een vrije ruimte ontstaat voor betoverende Alomvattende Ontwikkelingen voor alle leerlingen in Plezantium? Ze wrijft in haar handen, haar ogen worden gitzwart en in haar hoofd ontspint zich het begin van een mirakel… Ze kan zich nu al verheugen op dat wat er te gebeuren staat. Ze lacht geheimzinnig…

Intussen staat de verklaring van dit hoofdstuk op de site. Lees die hier

Lees terug!

Lees Carla’s sprookje helemaal.

Nieuwe reactie inzenden