U bent hier

De ouder als toezichthouder naar huis gestuurd!?

Op de leestafel ligt de Weekendkrant uit Noordwijk en mijn oog valt op dit bericht: "Leon van Ast uit RvT Northgo…. Volgens de statuten gaat het lidmaatschap van de raad van toezicht en het zijn van ouder van een leerling niet samen." Het is weer eens wat anders: geen disfunctioneren of het aflopen van een zittingstermijn maar het zijn van ouder als diskwalificerende eigenschap om nog langer toezichthouder te zijn. Een exces, ben ik geneigd te denken. Tot een bestuurder tijdens onze Masterclass Waardegedreven Toezicht & Bestuur verzucht dat ouders als toezichthouders verboden zouden moeten worden. 

Het kernidee: ouders zijn te veel gericht op hun eigen kind en kunnen daardoor onvoldoende afstand nemen om goed toezicht te houden. Ander inzicht van de tegenstanders: ouders reflecteren te eenzijdig en brengen te weinig perspectieven in. 

Alsof die aspecten op niet-ouders niet van toepassing zouden kunnen zijn. Ieder mens is gelijkwaardig, maar ouders toch net ietsje minder, lijkt in deze discussie het devies. 

Dienstbaar aan de samenleving

Wat is er tegen op een ouder die het als zijn opdracht ziet om dienstbaar te zijn aan de samenleving en juist de rol van toezichthouder ambieert? Ouders zijn direct betrokken op wat aan kinderen onderwezen wordt. Het is belangrijk gebruik te maken van deze directe relatie, ook en juist in het intern toezicht. Net zo goed als er ook niks op tegen is dat een niet-ouder een steentje wil bijdragen aan een goede samenleving en juist vanaf een afstand of een andere betrokkenheid naar het onderwijs kijkt. Dit uitgangspunt maakt van ouders toezichthouders van wie we in ieder geval één ding zeker weten: hun betrokkenheid staat buiten kijf!
Juist in een tijd waarin er nogal eens gesproken wordt over de ‘juridisering van de relatie’ tussen ouders en school kan men, binnen de bestaande organen die daarvoor de geschikte kaders bieden, op een vruchtbare wijze met elkaar in gesprek over de school en het goede onderwijs.

Diversiteit in de raad

Er is nog een ander argument te noemen voor een ouder in je raad van toezicht. Verus staat toezichthoudende organen voor waar ruimte is voor diversiteit en balans, zowel in expertise als op het gebied van achtergrond. Niet voor niets kennen de meeste toezichthouders hun eigen aandachtsgebieden. 

En als we een toezichthouder hebben die zich richt op externe stakeholders, waarom dan niet eentje die oog heeft voor de interne stakeholders? Niet als belangenbehartiger (daarvoor hebben we inspraakorganen), maar wel om te weten wat er speelt en sparringpartner van de bestuurder te kunnen zijn. Natuurlijk moet zo’n toezichthouder zich bewust zijn van de rol die hij inneemt, maar wederom: geldt dat niet eigenlijk voor alle toezichthouders?

Naar een cultuur van aanspreken

Scholen die ouders uit de raad van toezicht willen weren, stippen eerder een ander probleem aan: het gebrek om elkaar op een goede manier aan te spreken als er wel verwarring van rollen zou plaatsvinden. 

Want een raad van toezicht zou nu júist moeten stilstaan bij het feit dat zoiets kan voorkomen (ouders of geen ouders in de raad). En vervolgens moet er gekeken worden hoe hier op een goede manier het gesprek over gevoerd kan worden. Dat maakt een raad van toezicht volwassen en opgewassen voor zijn taak. 
Terug naar de toezichthouder die het veld moest ruimen omdat hij zo ongelukkig was dat de statuten ouders eng vonden. Het is te hopen dat zo’n bevlogen iemand niet ontmoedigd raakt en alsnog zijn expertise voor de maatschappij inzet. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door bij Verus zijn verhaal te vertellen. 

Meediscussiëren over dit thema? Bezoek de netwerkbijeenkomst op 7 november waarbij het gaat over: ‘Strategisch partnerschap – wat is wijsheid?’ 

(ik wijdde drie jaar geleden ook al een blog aan dit onderwerp. Dat lees je hier terug: Geloof in de ouder als toezichthouder!)

Reacties

Door Gijsbert vd Beek op 16 okt 2017 | 10:23

Helemaal eens met Carla.

Mijn toezichthoudend bestuur bestaat voor het overgrote deel juist uit ouders en we streven naar minimaal de helft. Ze kunnen prima het individuele belang van hun eigen kind(eren) scheiden van het schoolbelang en brengen juist op een betrokken manier de samenleving rond de school naar binnen.

Juist doen dus, ouders in je toezichthoudend orgaan.

Met vriendelijke groet,

Gijsbert van der Beek, rector

Door Leon van Ast op 31 okt 2017 | 14:35

Wat een heldere kijk op de moderne rol van toezichthouder(s) mevrouw Rhebergen. Een die ik ook volledig onderschrijf. Juist dankzij het ouderschap kom je als RvT-lid nog meer te weten over het functioneren van de betreffende onderwijsinstelling. Ik er van overtuigd dat zowel RvT als bestuur daar hun voordeel uit kunnen halen. En betrokken toezichthouders volwassen genoeg zijn om het schoolbelang te scheiden van het eigen kindbelang. Helaas lieten de statuten van het Northgo deze diversificatie nog niet toe; anders was ik zeker aangebleven voor nog een volgende termijn. In mijn laatste RvT vergadering zal ik het evenwel niet nalaten bestuur en RvT te informeren over de open visie die over dit onderwerp in jouw blogs doorklinkt. Wellicht haalt daar een toekomstige opvolg(st)er zijn voordeel uit waardoor onderwijs praktijkervaring en toezicht kennis- & kunde voor de onderwijsinstelling behouden kan blijven.

Nieuwe reactie inzenden