U bent hier

Kloppen die leerlingenprognoses wel?

Ik krijg deze vraag af en toe van collega’s en wellicht heeft u uzelf wel eens dezelfde vraag gesteld. De werkelijkheid blijkt een jaar later soms toch weer even net anders dan een jaar eerder geprognosticeerd. Toch bieden leerlingenprognoses een prima onderbouwing voor de meerjarenbegroting. En daar bent u nu of binnenkort weer druk mee bezig.

Zeker weten

Verus weet hoeveel kinderen er in alle gebieden van Nederland wonen. Ook weten we hoeveel woningen er zijn en hoeveel kinderen er in de afgelopen 4 jaar geboren zijn. Oftewel, de grootte van de onderbouw van 1-10-2020 is voor een groot deel al bekend. En we weten (net als u) hoeveel leerlingen er per leeftijdsgroep in de afgelopen jaren waren. 

Helaas kunnen we niet zomaar het verleden in combinatie met het aantal geboorten doortrekken naar een 100% kloppende leerlingenprognose. Daarvoor zijn er ook te veel onzekerheden.

We zitten er weleens naast

Laatst zat ik er eens naast. Om de vraag van mijn collega’s maar meteen te beantwoorden. Nee, leerlingenprognoses kloppen niet altijd, of beter gezegd: ze komen niet altijd uit. 
Daar zijn twee redenen voor: enerzijds lijken gezinnen met jonge kinderen steeds meer voor kernen buiten de stad te kiezen, simpelweg omdat de stad te duur wordt. Dit effect had ik onderschat. En het bleek dat vooral het aantal kinderen van 0 t/m 3 tussen 2016 en 2017 flink was toegenomen, terwijl dat de jaren ervoor niet in dezelfde mate het geval was.

Bestuursspecifieke informatie

Anderzijds was er een school die na jaren van krimp opeens een flinke groei had gemaakt, wat niet uit de demografie geprognosticeerd had kunnen worden. De bestuurder had (op basis van de reeds bekende inschrijvingen) al tegen mij gezegd dat dit zou gebeuren, maar ik was te eigenwijs. Ok… 3 redenen dus. Al kon ik op basis van die (on)zekerheid ook niet zomaar mijn prognose aanpassen. De bestuurder zelf hield er uiteraard wel rekening mee en schatte het totaal aantal leerlingen van alle scholen gezamenlijk daarom iets hoger in.  

1 oktober 2017 

De combinatie van zekerheden en onzekerheden (ook de woningbouw) leidt over het algemeen tot een helder beeld dat kan helpen bij het bepalen van uw koers. Leerlingen bepalen immers in grote mate hoeveel inkomsten u nu en in de nabije toekomst kunt verwachten, zodat u beter in kunt schatten hoe u de organisatie in wilt richten. 

Sinds 1 oktober zijn de nieuwe leerlingtellingen weer officieel bij u bekend. Voor sommige besturen was dit meteen weer het moment om bij ons aan te kloppen voor een update van de prognoses. Nu u toch met de (meerjaren)begroting bezig bent… is dit wellicht ook iets voor u?

Verus Bedrijfsvoering & Infrastructuur kan u een sparringsgesprek aanbieden waarin we het nut van prognoses kunnen bespreken en het verder kunnen hebben over personeelsstromen, planning van scholen en de financiële situatie van het bestuur. Uiteraard kunt u ook andere onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering aan de orde stellen. Zo’n sparringsgesprek is voor leden van Verus altijd gratis. Indien u hier interesse in heeft, komen wij graag bij u langs.

Nieuwe reactie inzenden

Auke Vlonk

analist / adviseur scholenplanning
0348 74 41 62